Примерен договор за услуга

Примерен договор за услуга

.doc .docx

Примерен договор за извършване на услуга. Изтегли и попълни.

Продажби, Право
Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

.doc .docx

Това е готова примерна длъжностна характеристика на Ръководител на правление "Продажби на едро". Характеристиката съдържа всичко необходимо за длъжността и можете просто да я изтеглите и копирате с малко корекции за вашата фирма.

Управление на човешките ресурси, Продажби, Форми, бланки
Примерен дружествен договор на дружество с ограничена отговорност

Примерен дружествен договор на дружество с ограничена отговорност

.doc .docx

Примерен дружествен договор за създаване на дружество с ограничена отговорност. Изтегли и използвай когато подготвяш документи за стартиране на бизнес и откриване на фирма.

Стартиране на бизнес, Форми, бланки
Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

.doc .docx

Примерна програма за провеждане на инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работници и служители по ЗБУТ. Изтеглете тази програма и я използвайте при подготовка на собствена програма за инструктаж.

Бизнес процеси, Управление на човешките ресурси, Методики и ръководства
Граждански договор с приемо-предавателен протокол

Граждански договор с приемо-предавателен протокол

.doc .docx

Бланка на примерен граждански договор, сключван между юридическо и физическо лице. Към бланката е приложен приемо-предавателен протокол. Просто изтеглете документа и го използвайте.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки
Договор за отдаване под наем на магазин

Договор за отдаване под наем на магазин

.doc .docx

Това е примерна бланка на договор за отдаване на магазин под наем. Изтеглете я и използвайте при подготовката на собствен договор, когато наемате или отдавате под наем магазин.

Управление на бизнес, Стартиране на бизнес, Форми, бланки
Примерен договор за доставка на стоки

Примерен договор за доставка на стоки

.doc .docx

Това е примерен договор за доставка на стоки от български доставчик на клиента. Можете да го изтеглите и използвате като пример при подготовка на собствен договор за доставка на стоки.

Продажби, Форми, бланки
Заповед за заплащане на извънреден труд

Заповед за заплащане на извънреден труд

.doc .docx

Бланка за заплащане на извънреден труд на основание чл. 262 от Кодекса на труда.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки