Чеклист за избор на доставчик

Чеклист за избор на доставчик

.doc .docx

Това е бланка на чеклист за избор на доставчик на стоки за магазин, продукти на едро, консумативи за офис и др.

Бизнес процеси, Чек листове От: Oksana Lalova
Искане за регистрация за прилагане на специалния режим на касова отчетност по ДДС

Искане за регистрация за прилагане на специалния режим на касова отчетност по ДДС

.pdf

Бланка на Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на ДДС.

Счетоводство, Форми, бланки От: PlanetaBiznes
Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

.doc .docx

Образец/бланка на уведомлението за извършване на търговска дейност, отправено към администрацията на общината и списък с прилаганите документи.

Бизнес администрация, Продажби, Форми, бланки От: PlanetaBiznes
Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

.doc .docx

Бланка на заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територията на община на основание чл. 33 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

Бизнес администрация, Форми, бланки От: PlanetaBiznes
Декларация за запознатост на служителя

Декларация за запознатост на служителя

.doc .docx

Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика и други вътрешнофирмени документи.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки От: PlanetaBiznes
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

Бизнес администрация, Управление на човешките ресурси, Форми, бланки От: PlanetaBiznes
Образец на трудов договор

Образец на трудов договор

.doc .docx

Образец на стандартен трудов договор - бланка за попълване.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки От: PlanetaBiznes