Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

.doc .docx

Образец/бланка на уведомлението за извършване на търговска дейност, отправено към администрацията на общината и списък с прилаганите документи.

виж подробна информация »
Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

.doc .docx

Бланка на заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територията на община на основание чл. 33 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

виж подробна информация »
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

виж подробна информация »