Искане за регистрация за прилагане на специалния режим на касова отчетност по ДДС

Искане за регистрация за прилагане на специалния режим на касова отчетност по ДДС

.pdf

Бланка на Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на ДДС.

виж подробна информация »
Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

.doc .docx

Образец/бланка на уведомлението за извършване на търговска дейност, отправено към администрацията на общината и списък с прилаганите документи.

виж подробна информация »
Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

.doc .docx

Бланка на заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територията на община на основание чл. 33 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

виж подробна информация »
Декларация за запознатост на служителя

Декларация за запознатост на служителя

.doc .docx

Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика и други вътрешнофирмени документи.

виж подробна информация »
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

виж подробна информация »
Образец на трудов договор

Образец на трудов договор

.doc .docx

Образец на стандартен трудов договор - бланка за попълване.

виж подробна информация »