Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

.doc .docx

Това е готова примерна длъжностна характеристика на Ръководител на правление "Продажби на едро". Характеристиката съдържа всичко необходимо за длъжността и можете просто да я изтеглите и копирате с малко корекции за вашата фирма.

Управление на човешките ресурси, Продажби, Форми, бланки
Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

.doc .docx

Примерна програма за провеждане на инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работници и служители по ЗБУТ. Изтеглете тази програма и я използвайте при подготовка на собствена програма за инструктаж.

Бизнес процеси, Управление на човешките ресурси, Методики и ръководства
Граждански договор с приемо-предавателен протокол

Граждански договор с приемо-предавателен протокол

.doc .docx

Бланка на примерен граждански договор, сключван между юридическо и физическо лице. Към бланката е приложен приемо-предавателен протокол. Просто изтеглете документа и го използвайте.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки
Заповед за заплащане на извънреден труд

Заповед за заплащане на извънреден труд

.doc .docx

Бланка за заплащане на извънреден труд на основание чл. 262 от Кодекса на труда.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки
Декларация за запознатост на служителя

Декларация за запознатост на служителя

.doc .docx

Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика и други вътрешнофирмени документи.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

Управление на бизнес, Управление на човешките ресурси, Форми, бланки
Образец на трудов договор

Образец на трудов договор

.doc .docx

Образец на стандартен трудов договор - бланка за попълване.

Управление на човешките ресурси, Форми, бланки