Декларация за запознатост на служителя

Декларация за запознатост на служителя

.doc .docx

Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика и други вътрешнофирмени документи.

виж подробна информация »
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

виж подробна информация »
Образец на трудов договор

Образец на трудов договор

.doc .docx

Образец на стандартен трудов договор - бланка за попълване.

виж подробна информация »