От PlanetaBiznes 1274
Юридически рискове за малък бизнес
Фото @: Fotilia

Някои рискове за бизнеса могат да бъдат предвидени. Всяка критична ситуация веднага показва, каква е юридическата защитеност на бизнеса - без значение, дали това е една проверка от държавните служби или проблеми в семейството на собственика на бизнеса.

Юристите препоръчват да не чакате критичната ситуация, а още сега да проверите фирмата си за наличие на някой от шестте рискови фактори.

Отношенията на собствениците помежду си

В тази област се случват най-опасните конфликти. Потенциално опасни могат да се окажат документи, регламентиращи отношенията на собствениците помежду си, както и такива, регулиращи предаването на пълномощията от някой от собствениците.

Съдържанието на подобен вид документи трябва да бъде максимално разбираемо, точно и изрично да посочва правата и задълженията на страните. Ако собствениците вече имат някакви разногласия помежду си, те незабавно трябва да седнат на масата за преговори, да изберат алгоритъм за изход от ситуацията и в писмен вид да запишат своето решение – разпределение на пълномощията, раздяла на бизнеса или нещо друго. Често проблемните за съсобствениците въпроси се намират в юридическа област, затова участието на юристи при решаването на проблемните въпроси често е наложително.

Трудови договори

За да се минимализират рискове за фирмата, следва точно да се съставят длъжностните инструкции, задачите за мениджмънта на фирмата, включително крайните и междинни срокове, показатели за свършената работа, ресурси, с които ще разполага управлението на фирмата, както и възможности за последващата корекция на срокове и показатели.

Следва също да предвидите забрана на служителите, имащи достъп към поверителна информация, най вече – финансова, да сключват трудови и граждански договори за работа при конкуриращите фирми през целия период на работа във фирмата и в определен срок след уволнение.

Наличието на само една-две точки в договора със служител може да ви спести доста главоболия и да ви позволи ефективно да защитите интересите на своята фирма. Не е излишно в договора да посочите и размера на обезщетението, което трябва да ви бъде изплатено в случай на нарушаване на условията.

Отношения с контрагентите

Всеки документ трябва да бъде прегледан от юристите. Допълнителното разглеждане на проектите и другите материали, разбира се, забавя процесът на вземане на решението, но, за сметка на това, понижава рискове за възникването на проблеми.

Сделки с недвижими имоти

Процедурите по регистрация на недвижими имоти, тяхното владеене и управление са потенциално рискови. Юридическата подкрепа на всички сключени сделки в тази област не дава 100-процентова гаранция за сигурност, но значително намалява вероятността от проблем.

Не бива да подценявате важността от точна информация във всеки конкретен случай, свързан с недвижимите имоти.

Интелектуална собственост

Важно е да проверявате наличие на правата на интелектуална и материална собственост на своята фирма, както и наличие на необходимите разрешителни и лицензи.

Дългове

Задълженията по кредити и потенциална опасност от фалит са едни от най-често срещаните потенциални опасности за всяка фирма.

В тази област опасността се намира и в юридическата, и в икономическата област. Трябва да успеете да забележите наближаването на проблема още преди неговото настъпване и веднага да започнете да водите преговори за неговото решение. Колкото повече време минава след възникването на проблема, толкова е по-трудно да се постигне приемливо за вашата фирма решение.

Но дори и да сте предвидели посочените шест фактора на риск в бизнеса, винаги може да се появи някакъв неочакван проблем. Бъдете готови!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.