От PlanetaBiznes 3455
Аутсорсинг за малкия бизнес
Фото @: Flickr

Аутсорсингът понякога има лоша слава и е свързан със загубата на постоянни работни места, защото работата се предава на външни изпълнители – фирми или фрийлансъри (специалисти, работещи за себе си).

Но за тези, които ръководят своя малък бизнес, използването на аутсорсинг често става стъпка от жизнена необходимост. Той е тайната, която позволява да се икономисват собствените ресурси и успешно да се преодолеят временните претоварвания в работа. Аутсорсингът ви позволява да намалите разходите за производството на продукт или услуга, да повишите скоростта на въвеждането на нови продукти на пазара, да улесните достъпа до клиенти и да предложите по-добро обслужване, което могат да си позволят само „по-заможните” ви конкуренти.

Голяма част от бизнес процесите, които малките фирми предават, отиват към други малки фирми, които са се специализирали в някакви по-тесни бизнес ниши. Често това са съвсем дребни фирми или специалисти на свободна практика (фрийлансъри или  консултанти).

Ключът към успешния аутсорсинг не е само хората или фирмите, на които възлагате своите бизнес процеси или част от тях, да имат възможността да извършат възложената им работа успешно. Освен това е необходимо да използвате стриктно планиране на съвместната ви дейност.

Посочваме ви 18 стъпки, които трябва да направите, за да получите най-добри резултати, когато възлагате задачи на външните изпълнители:

1. Помислете каква точно част на бизнес процес или какви конкретни задачи смятате да възложите.

2. Определите какви умения и ресурси трябва да притежава изпълнителят на вашия проект.

3. Уточнете конкретните резултати, които искате да получите.

4. Обявете конкурс за по-големите си проекти, които искате да възложите на аутсорсинг. Опишете подробно проекта, който искате да предадете за изпълнение. За по-малките задачи очертайте ясно какво се очаква от всеки изпълнител.

5. Подпишете договор с изпълнителя. Уверете се, че в договора е ясно описано, каква точно работа възлагате, какъв резултат искате да се постигне, как се определя кога работата е свършена по искания от вас начин.

6. Разберете колко време трябва за изпълнението на вашия проект. Ако не сте сигурни, питайте другите си колеги от вашата индустрия.

7. Направете реалистичен график за постигането на конкретни резултати на всеки етап от проекта.

8. Контролирайте производителността и сроковете на изпълнението на етапите на проекта, без да страдате от микромениджмънт. На аутсорсерите, както и на обикновените служители,  също не им харесва да им се бъркат в работата по всеки дребен повод.

9. Бъдете отворени за предложенията от страна на изпълнителите за по-добри начини работата да бъде свършена. Те могат да видят скрити трудности, както и добри начини за решаване на някои проблеми, защото вече са вършили подобна работа за други клиенти.

10. Общувайте често и учтиво с изпълнителите на вашия аутсорсингов проект.

11. Застанете „между кучето и котката”. Ако възникват някакви проблеми между вашите сътрудници и външните изпълнители, вие трябва да застанете между тях и да направите успешното решаване на проблемите възможно.

12. Настоявайте всичките ви доставчици на услуги и външните специалисти да документират своята работа, ако договорът е за обслужване, а не за извършване на някаква конкретна работа. Те не са ваши работници, но в момента работят за вас, и вие трябва да знаете какво точно са свършили за вашия бизнес.

13. Ако за вас по поръчка е изпълнен някакъв ексклузивен проект ( програма, текст, компютърен код и др.), уверете се, че в договора са описани правилата за предаване на авторските права. Трябва да получите пълните права да използвате, променяте, продавате и т.н. направения за вас продукт.

14. Ако за вас се изготвя някакъв продукт или услуга, които имат лиценз за производство или използване, уверете се, че разбирате всички условия на лиценза.

15. Посочете в договора съответните точки, които ви предпазват от грешните действия на изпълнителя, когото наемате.

16. Ако е възможно, намерете няколко доставчика на услуги или изпълнители на работа. Трябва да бъдете сигурни, че ако единият от тях няма да успее да си свърши работа, вие изненадващо няма да се озовете без изпълнител.

17. Давайте на непознатите изпълнители, с които не сте работили до сега, да изпълняват първо малки проекти. Когато видите, че те се справят добре, увеличавайте сложността и обема на възлаганата им работа.

18. Дайте обратна връзка след изпълнението на вашия проект и не забравяйте да похвалите успешната работа. Вашите постоянни служители не са единствените хора, които искат да чуят добър отзив за своите усилия. Вашите външни изпълнители ще ви бъдат много благодарни за добър отзив.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.