От PlanetaBiznes 1747
Авторитарно управление на персонала
Фото @: Flickr

Съществуват ли универсални качества на предприемача, които гарантират успех на бизнеса? Изглежда, че успех постигат по-твърдите и по-бързите хора.

Успешните бизнесмени притежават специфични личности качества, които ги правят добри ръководители и добри предприемачи. Може би част от тези качества не ги правят много „привлекателни” в очите на служителите и партньори на фирмата, но фактът е, че бизнесът е по-успешен, ако се управлява от „твърда ръка”.

Да видим, какви качества притежава успешния бизнесмен:

1. Има философски поглед върху бизнеса си

Той гледа на бизнеса си като на определена система от философски възгледи и очаква неговите хора да имат подобна нагласа. Възгледите на подчинените, които са различни от тези на техния ръководител, не се зачитат напълно.

Предприемачът иска да знае за своите мениджъри колкото може повече и полага усилия да контролира техния мироглед.

2.  Управлява авторитарно

Успешния предприемач не предава част от своите пълномощия и думата „делегиране” е много рядка в неговия речник. Той предпочита да създава екип от мениджъри, всеки от които може и иска да работи успешно в своята област, като поема част от отговорностите за определени проекти.

3.  Бързо взима решения

Той не се притеснява да направи грешка. Днес печели този, който се стреми напред, опитва няколко варианта на решението, при това, понякога, по едно и също време.

Целите, които бизнесменът формулира за своята фирма, стават все по-краткосрочни – не повече от една година. При това се подразбира, че те могат непрекъснато да се променят, в зависимост от променящи се условия.

4.  Няма ясно установени процеси за работа

Направлението на дейността на успешния предприемач се намира в непрекъсната промяна и подчинените нямат никаква възможност да получават точни инструкции за работата си.

Висшето ръководство няма достатъчно време да съставя точни инструкции на непрекъснато променящата се дейност на фирмата, затова става по-ценен средния управленски персонал и служителите от експертното ниво. Те трябва да бъдат в състояние бързо да адаптират сегашната си работа към новите цели и задачи на фирмата. От служителите се очаква точно да разберат новото направление на дейността и бързо да се адаптират за новите задачи.

5. Предпочита да намира нови служители, отколкото да „възпитава” собствени експерти

Голям е рискът, че специалистът, който е обучен и подготвен от една фирма, ще стане по-привлекателен на пазара на труда и ще напусне. Обучението на собствени специалисти излиза скъпо и често не е по силите на малки и средни фирми.

Освен това, когато целите на фирмата непрекъснато се променят и коригират, възниква необходимостта от специалисти с различни умения.

Затова, често успешния бизнес практикува назначаването на служители за определен проект. Когато проектът е завършен, човекът се уволнява и се назначава нов – притежаващ други необходими в момента умения.

Може би посочените от нас качества на успешния предприемач-ръководител не са от „най-популярните”, но това е истината – успешни са по-твърдите, по-адаптивните и по-бързите.

А вие какво мислите по въпроса?


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.