Всяко ново бизнес начинание изисква добро планиране на бъдещи действия, разходи, приходи, проучвания на конкуренцията и др. Нашите съвети ще бъдат от полза както за стартиращия бизнес, така и за изготвянето на бизнес план за нови дейности на вече функциониращия бизнес.
Бизнес планиране

Избистрете своите мисли за бъдещия бизнес: В бизнес плана не бива да изпускате само тези 7 точки

Бизнес плановете не трябват само да си осигурите инвестиции. Също така те са ви необходими, за да изберете вярната посока в развитието на своя бизнес и да ви осигурят база за сравнение и оценка на вашето движение. чети още »
Изготвяне на бизнес план

Грешки при изготвянето на бизнес план: Изпълнение

Дори да докажете на потенциалния инвеститор, че имате добра идея, която ще донесе пари на вас и на инвеститора, това не ви гарантира, че бизнес планът ще бъде изпълнен успешно. Не забравяйте да се уверите, че наистина можете да реализирате своята идея. чети още »

Изготвяне на бизнес план

Грешки при изготвянето на бизнес план: Организация

Най-неприятни са грешките в бизнес плана, допуснати случайно по невнимание или при не достатъчно добра организация при изготвянето на бизнес план. Междувременно можете да изпуснете някои важни за потенциалните инвеститори неща. чети още »
Изготвяне на бизнес план

Грешки при изготвянето на бизнес план: Маркетинг

Продължаваме да разглеждаме грешки, които често се допускат при изготвянето на бизнес план. Този път обръщаме по-специално внимание върху маркетинга. чети още »
Изготвяне на бизнес план

Грешки при изготвянето на бизнес план: Финанси

Като документ, бизнес планът представя вашата бизнес идея като интересна, специална и, разбира се, достойна да получи финансиране. Точно тези черти на бизнеса, който предлагате, трябва да намери във вашия документ потенциалния инвеститор. чети още »
10 стъпки на бизнес - планирането

10 стъпки на бизнес планирането според Пол Барроу

Пол Барроу е известен инвеститор във Великобритания, автор на книгата „Бизнес - планът, който работи”, дели процесът на бизнес - планирането на 10 основни стъпки, които обхващат всички етапи от изготвянето на плана. Да разгледаме тези стъпки. Мислим, че те ще помогнат на хората, които планират осъществяването на своята бизнес - идея. чети още »
Изготвяне на бизнес план

Как да изготвим успешен бизнес-план: Част ІІІ. Какво трябва да съдържа бизнес-планът

В предишните части сте се запознали с целта на бизнес плана и с процеса на неговото изготвяне. Остана само да се запознаете със съдържанието на бизнес плана. чети още »
Изготвяне на бизнес план

Как да изготвим успешен бизнес-план: Част ІІ. Процес на изготвяне на бизнес-плана

В първата част разгледахме целта на бизнес-плана. Сега ще се запознаем с процеса на изготвяне на плана. чети още »