Идеи за бизнес в област Енергетика.

Идея 24: Алтернативен слънчев бойлер

Идея 24: Алтернативен слънчев бойлер

Идеята си съм готов да подаря с убеждението, че ако някой се заеме да я разработи, след постигането на задоволяващи успехи ще финансира други мои доста по-амбициозни проекти.

от 1'001 до 5'000 EUR
От PlanetaBiznes 20622