Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

.doc .docx

Примерна програма за провеждане на инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работници и служители по ЗБУТ. Изтеглете тази програма и я използвайте при подготовка на собствена програма за инструктаж.

Бизнес процеси, Персонал, Методики и ръководства
Чеклист за избор на доставчик

Чеклист за избор на доставчик

.doc .docx

Това е бланка на чеклист за избор на доставчик на стоки за магазин, продукти на едро, консумативи за офис и др.

Бизнес процеси, Чек листове