Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика, правилника за вътрешния ред, правилата за безопасност и фирмената тайна.

Декларация за запознатост на служителя
Публикувал: 
Формат на документа: 
.doc .docx
Големина на файла: 
23 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
1 бр.
Категория на документа: 
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.