Бланка на граждански договор, сключван между юридическо и физическо лице. Към бланката е приложен приемо-предавателен протокол, който се попълва след извършване на възложеното от изпълнителя. Документа е готов за попълване.

Граждански договор с приемо-предавателен протокол
Публикувал: 
Формат на документа: 
.doc .docx
Големина на файла: 
29 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
3 бр.
Категория на документа: 
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.