Бланка на Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (ДДС) - приложение №27 към чл. 101а, ал. 1.

Искане за регистрация за прилагане на специалния режим на касова отчетност по ДДС
Публикувал: 
Формат на документа: 
.pdf
Големина на файла: 
46 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
1 бр.
Категория на документа: 
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.