Примерен договор за повишаване на професионалната квалификация

Примерен договор за повишаване на професионалната квалификация

.doc .docx

Готова за попълване форма на договор за повишаване на квалификация на служител или работник. Съдържа основни необходими точки по договора.

Персонал, Право
Примерен договор за услуга

Примерен договор за услуга

.doc .docx

Примерен договор за извършване на услуга. Изтегли и попълни.

Персонал, Право
Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

Длъжностна характеристика Ръководител направление "Продажби на едро"

.doc .docx

Това е готова примерна длъжностна характеристика на Ръководител на правление "Продажби на едро". Характеристиката съдържа всичко необходимо за длъжността и можете просто да я изтеглите и копирате с малко корекции за вашата фирма.

Персонал, Продажби, Форми, бланки
Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ

.doc .docx

Примерна програма за провеждане на инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работници и служители по ЗБУТ. Изтеглете тази програма и я използвайте при подготовка на собствена програма за инструктаж.

Бизнес процеси, Персонал, Методики и ръководства
Граждански договор с приемо-предавателен протокол

Граждански договор с приемо-предавателен протокол

.doc .docx

Бланка на примерен граждански договор, сключван между юридическо и физическо лице. Към бланката е приложен приемо-предавателен протокол. Просто изтеглете документа и го използвайте.

Персонал, Форми, бланки
Заповед за заплащане на извънреден труд

Заповед за заплащане на извънреден труд

.doc .docx

Бланка за заплащане на извънреден труд на основание чл. 262 от Кодекса на труда.

Персонал, Форми, бланки
Декларация за запознатост на служителя

Декларация за запознатост на служителя

.doc .docx

Декларация за запознатост на служителя с длъжностната характеристика и други вътрешнофирмени документи.

Персонал, Форми, бланки
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

Управление на бизнес, Персонал, Форми, бланки