Примерен договор за извършване на услуга. Изтеглете и попълнете своите данни. Ако договорът се сключва между юридическо (фирма) и физическо лице, като Възложител посочете името и ЕГН на лицето.

Примерен договор за услуга
Публикувал: 
Формат на документа: 
.doc .docx
Големина на файла: 
20 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
2 бр.
Категория на документа: 
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.