Примерна програма за провеждане на инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на работници и служители по здравословни и безопасни условия на труд.

Използвайте тази примерна програма за да подготвите собствен документ.

Примерна програма за провеждане на инструктаж по ЗБУТ
Публикувал: 
Формат на документа: 
.doc .docx
Големина на файла: 
45 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
2 бр.
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.