Договор за отдаване под наем на магазин

Договор за отдаване под наем на магазин

.doc .docx

Това е примерна бланка на договор за отдаване на магазин под наем. Изтеглете я и използвайте при подготовката на собствен договор, когато наемате или отдавате под наем магазин.

Управление на бизнес, Стартиране на бизнес, Форми, бланки
Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината

.doc .docx

Образец/бланка на уведомлението за извършване на търговска дейност, отправено към администрацията на общината и списък с прилаганите документи.

Управление на бизнес, Стартиране на бизнес, Форми, бланки
Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

Заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територия на общината

.doc .docx

Бланка на заявление за извършване на сезонна търговска дейност на територията на община на основание чл. 33 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност.

Управление на бизнес, Форми, бланки
Служебна бележка за получени доходи

Служебна бележка за получени доходи

.pdf

Бланка на Служебна бележка за получени доходи от трудови или приравнени към тях правоотношения.

Управление на бизнес, Персонал, Форми, бланки