Към уведомлението за извършване на търговска дейност, отправено към администрацията на общината, трябва да се приложат следните документи:

  • уведомление - по образец (това е даден файл за изтегляне);
  • актуално удостоверение за съдебна регистрация;
  • ЕИК в случаите, когато лицето е търговец и удостоверение за членство в Регионалната занаятчийска камара, когато се упражнява занаят (независимо от съдебната регистрация), или лицето е самостоятелно работещ майстор;
  • удостоверения за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните;
  • свидетелство за регистрация на фискалното устройство.
  • копие от документ за собственост /копие от договор за наем/;
Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на общината
Публикувал: 
Формат на документа: 
.doc .docx
Големина на файла: 
27 KB
Език на документа: 
Български
Страници: 
2 бр.
Моля, авторизирайте се в сайта, за да видите бутона за изтегляне на документа.
Първа страница на документа: 

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.