От karierist 3240
Застраховка
Фото @: stock.xchng

През последните години много наши сънародници отидоха да живеят в държави от Европейския съюз извън България, други заминаха за дълго по работа, трети просто пътуват да видят свят. Независимо какъв е случаят, всички те в един или друг момент се нуждаят от застраховка зад граница - дали заради личния си автомобил, закупен имот или пък за да си осигурят финанси в случай на заболяване.

Съответно възниква и въпросът - може ли българин да се застрахова в друга страна-членка на ЕС? Според европейското законодателство, застрахователите могат да покриват рискове само на територията, на която имат право да извършват дейност. Право да извършва дейност на дадена територия застрахователят има в три случая.

Единият, най-разпространеният, е ако има дъщерно дружество в съответната държава. Другият, подкрепен от правото на установяване, залегнало в европейското законодателство е чрез откриване на клон в страна от ЕС.

При третия начин компаниите се възползват от свободата на предоставяне на услуги в границите на Съюза. Тогава, за да могат да извършват дейност в рамките на една държава, те трябва чрез местните си надзорни органи да са уведомили застрахователния надзор на съответната страна, че искат да предлагат услуги на територията й.

Така българин в чужбина може да застрахова даден обект в едно дружество, само ако то има право да извършва дейност на територията на държавата, където обектът постоянно се намира. Понятието за „постоянно" местонахождение обаче зависи от това какъв е самият обект - дали е движимо или недвижимо имущество или пък българинът иска да застрахова живота и здравето си.

Когато става въпрос за покупката на неимуществена полица - "Живот" или медицинска, има значение къде живее постоянно човекът, който иска да се застрахова.

Ако един гражданин на родината ни, постоянно пребиваващ у нас, иска да си купи полица "Живот", например, от немска компания, тя трябва да има дъщерно дружество или клон у нас, или пък да е уведомила Комисията за финансов надзор (КФН), че ще извършва дейност на територията на страната ни. Ако обаче човекът живее за дълго в Германия, би могъл да се възползва от услугите на която и да е тамошна компания.

Когато става въпрос за недвижим имот, независимо с какво поданство е притежателят му, той може да бъде застрахован само в дружество, което има право да извършва дейност в държавата, където се намира имотът.

По друг начин стоят нещата със здравните и автомобилни полици. Моторните превозни средства се застраховат само по място на регистрацията си.

Ако обаче колата се намира временно в чужбина, собственикът й може да сключи полица със срок до три месеца в коя да е друга държава. Това важи и за здравните застраховки - ако периодът им на действие не надвишава три месеца, могат да бъдат закупени във всяка страна.

Откакто България влезе в ЕС, редица компании от негови държави-членки побързаха да се възползват от свободата на предоставяне на услуги и да уведомят местните си надзорни органи, че искат да извършват дейност у нас. До сега обаче нито едно от тези дружества не е направило по-нататъшни стъпки да започне реално предлагане на продукти в България.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.