финансиране за проект: Нови статии, методики, съвети, тактики и стратегии за бизнес.

Идея 26: Туристическа атракция

В този интересен проект влизат построяването на туристическа атракция и изграждането на места за почивка. За реализацията ще трябва да имате добро финансиране за проекта. чети още »
Финансиране за европроект

Малки трикове осигуряват успеха на европроектите

Финансиране на проекти: Да приемем, че вече сте се ориентирали коя е вашата оперативна програма, проверили сте, че сте допустим бенефициент, имате конкретен проект и стигате до етапа попълване на формуляра. Не си мислете, че това е най-лесната част. Тъкмо напротив, точно тук трябва да се внимава изключително много, тъй като дори и най-прекрасната идея може да бъде представена по неатрактивен начин. И естествено не забравяйте, че като всяко нещо и тук има доста тънкости. чети още »