Фрийлансът (freelance) е вид свободна практика. Според речника, фрийлансърът (freelancer) е човек, който продава своите услуги без да работи на заплата за някакъв работодател. В тази рубрика ще събираме полезни съвети и ресурси за тези от вас, които се занимават с този вид собствен бизнес.