От PlanetaBiznes 2395
Изготвяне на бизнес план
Фото @: Microsoft

Като документ, бизнес планът представя вашата бизнес идея като интересна, специална и, разбира се, достойна да получи финансиране. Точно тези черти на бизнеса, който предлагате, трябва да намери във вашия документ потенциалния инвеститор.

Тук ще разгледаме най-често допусканите грешки, свързани с финанси.

Всеки инвеститор, разглеждайки безнес-план, търси в него признаци, че предлаганата бизнес дейност ще върне вложените пари и ще донесе печалба. Често при изготвянето на този бизнес документ не се отчитат важни моменти, от които зависи решението на потенциалния инвеститор.

Грешки при изготвянето на бизнес план – Финанси:

Очакваните доходи са представени много нереално

Разбира се, че преди да се започне дейността е трудно да се прогнозират дори очакваните разходи. Какво да се говори за очакваните приходи? Все пак, не бива да обещавате огромна печалба, без да имате наистина сигурни основания за това.

Потвърждавайте своите цифри с конкретни разчети, аналитични материали за вашия отрасъл и средни разходи и приходи, доказано характерни за вашата дейност. Всичко, което се отклонява от средната норма, характерна за вашия отрасъл, трябва да уточните допълнително.

Удобно е да направите прогноза, ползвайки три сценария – оптимистичен, среден и песимистичен.

Неправилно определени показатели

Не бъркайте оборотните средства и печалбата, разходите и себестойността и т.н. Ако не сте професионален икономист или счетоводител, много е висока вероятността, че не сте напълно наясно с това, какво точно, къде и как се отчита в счетоводството, какви данъци и кога се плащат и се отразяват в отчетността и др.

Не се срамувайте да потърсите помощ. Консултирайте се със знаещ човек, обучавайте се, за да не правите елементарни (от гледната точка на специалист) грешки. Например, ако планирате да продадете 30 бройки стока, това не значи, че като ги умножите по цената им, ще получите печалба. Дори и да извадите себестойността на стоката и данъците, пак можете да не получите това, което очаквате – стоката може да се плати по-късно, може да има някакви лихви и загуби и т.н.

Не отчитате сезонни колебания

Търсенето на стоки и услуги не е еднакво през годината. Например, през зимата селското стопанство няма много разходи, но и доходите също са малки или никакви – те се получават през есента. При това, търсенето на селскостопанската продукция също не е равномерно – най-много купуват преди празниците и в края на пролетта – началото на лятото.

Подобна сезонност се наблюдава във всеки отрасъл и всякакво производство. Разликата е в това, е някъде сезонността е по-силно изразена.

Забележете, че сезонността не е свързана с годишните сезони – понякога тя се проявява с периодичност в няколко години, дни или месеци (дори часовете на деня).

Регистрираш фирма – веднага започваш да работиш

И клиентите веднага се нареждат на опашка с огромното желание да купят нещо. Добре звучи, но никога не става точно така.

Обикновено през първите месеци след започването на дейността доходите от бизнеса са минимални и оборотът на средствата, на практика, отсъства. Купувачът още не знае за вашето съществуване, няма ви доверие, не ви познава и, съответно, не бърза да купува точно от вас.

Слабо планиране на финансите

При планирането на финансовите средства, най-често се използват следните основни елементи: доход, печалба, разходи, оборотни средства, информация за покупки и продажби.

Най-често е достатъчно да се направи прогноза за 3 години, но има производства с дълъг производствен цикъл или изискващи големи финансови вложения, които могат да не върнат инвестициите в близките три години. В тези случаи трябва да се използва планирането за 5 години, като да се използват исторически финансови показатели.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.