От PlanetaBiznes 3187
Изготвяне на бизнес план
Фото @: Microsoft

Продължаваме да разглеждаме грешки, които често се допускат при изготвянето на бизнес план. Този път обръщаме по-специално внимание върху маркетинга.

Неспособност да се удовлетворят потребностите на клиента

Търсенето възниква само на тези стоки и услуги, които са способни да удовлетворят потребностите на клиента. Например, потребност в мястото за паркиране на колата, потребност да се прегледа филм в домашни условия, потребност да се облече в костюм и т.н.

Ако проектът на вашия бизнес не покаже начина, по който ще бъдат удовлетворени потребностите, няма да можете да се надявате на успех. Колкото по-универсална е потребността, толкова повече клиенти ще се обърнат към вас за нейното удовлетворяване.

Не определяте потребността на клиента вярно

Дори ако успеете точно и аргументирано да докажете, че можете да удовлетворите потребността на клиента, няма да имате шанс да спечелите финансиране, ако не покажете, че потребността реално съществува.

Покажете с реални резултати от проучвания, аналитични материали от вашия отрасъл или по друг убедителен начин, че потребността на клиента съществува. Разбира се, че това по-лесно може да се направи за общоизвестните потребности, а не за по-специфичните – например, потребността на един стопанин да боядиса кучето си в розов цвят или потребността от чесалка за ухо.

Не определяте точно целевата група на потенциалните клиенти

Трябва реалистично да си представите кои са вашите потенциални клиенти. Има много малка вероятност, че всички жители на планетата Земя ще имат нужда от вашите продукти. Не съществуват универсални продукти, стоки или услуги. Пазарите са тясно специализирани и сегментирани. От това колко голяма е целевата ви група и, съответно, колко потенциални клиенти имате, ще зависи какъв оборот и каква печалба ще носи вашата дейност.

Точно затова трябва да насочвате рекламата не към цялото общество, а към точно избраната целева група.

Липсата на конкуренти

Ако ви се струва, че във вашия случай конкурентите липсват, то бъдете сигурни, че се лъжете. Всеки инвеститор ще ви каже, че на пазара работят доста фирми с по-добри от вашите резултати, както и с по-лоши.

Дори и за най-иновационната дейност, напълно нова за света, има голяма вероятност да се появят конкуренти до момента, когато започне реалната дейност на вашата фирма. Може да липсва конкурент, който предлага на пазара точно това, което ще предлагате и вие, но винаги има доста косвени конкуренти готови веднага да се прехвърлят във вашия пазарен сегмент.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.