Автор на идеята: професор Уокър, университет на Уелс
Публикувал: Меди Илиева (не съм автор на идеята)
Необходимо оборудване: 
селскостопанска техника
Необходимо финансиране за реализация: 
над 10'000 EUR
Необходим наемен персонал: 
над 10 души

Според английската преса, специален вид нарциси, отглеждани в неблагоприятни условия над 300 м надморска височина, произвеждат Narcissus pseudonarcissus, който се влага в лекарствата, третиращи деменция и Алцхаймер. Поради тенденцията на застаряване на населението глобално, търсенето на тази съставка е изключително търсена в световен мащаб. Цената на 1 г. е $523.

Десет тона нарциси са нужни за получаването на 1 кг. галантамин. Galantaminum с по-добър рандеман може да се получи от почти изгубеното ни блатно кокиче.

Ако отглеждането на растения за фармацевтиката се превърне в държавна стратегия това би дало поминък на хиляди хора в изостаналите планински и околодунавски райони. Както и би довело до възстановяването на популацията на блатното кокиче, което и в момента се бере безразборно и безогледно и се предава в актавис.

Източници:

http://www.theguardian.com/uk/2006/mar/06/science.health

http://jncc.defra.gov.uk/page-5721

http://www.agroceutical.com/aboutus.html

 

 

Култивирано отглеждане на нарциси за фармацевтика.
Източник на идеята: Планета Бизнес

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.