От XAPAKTEP 8376
Автор на идеята: Росен Владимиров
Публикувал: XAPAKTEP (аз съм автор на идеята)
Необходимо оборудване: 
компютър, дрон, таблет, кола
Необходимо финансиране за реализация: 
над 10'000 EUR
Необходим наемен персонал: 
от 4 до 10 души

Дейност:
Създаване и продажба на туристически карти. Стил на картите - изометрия.

Екип:
4 човека

Необходими средства:

Еднократни:
Създаване на фирма - 3000 евро
Офис оборудване, компютри, принтер, дрон, таблет, кола -14 000 евро
застраховка - 600 евро

общо еднократно -17600 евро

Ежемесечни разходи:

Наем офис,телефон, интернет, ток, вода, бензин, заплати, осигуровки, счетоводство -7300 евро
минимум необходими средства за 6 месечен период -43 800 евро

общо тотал 61400 евро

печатница- *евро(варираща цена спрямо бройките)

Прогнози:

оборот
На пазара НЯМА подобни карти.
При привличане на 5% от туристическият поток -прогнозни продажби 600 000 продажби на цена 5 евро.Прогнозен оборот 3 000 000 евро.

печалби:
Прогнозна печалба след приспадане на разходи, такци и данъци: 1 062 920 евро

Бъдеще:
Неограничени възможности за разрастване - създаване на карти за други региони, страни *(Ибица, Барселона, Мадрид, Париж, Виена, Пловдив .......)

Фото @: internet
ISOMERTRIC MAP
Източник на идеята: Планета Бизнес

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.

Коментари

Г-н Владимиров, не става много ясно какво представляват тези туристически карти? Това е нещото, което е показано на картинката? Как се печели от това?

Привет 

Картинката показва нагледно примерна изометрична карта. Картите са със определени маршрути и забележителности за посещение. Поради логични причини - не мога да разкривам подробности относно маркетинга и организацията.