От PlanetaBiznes 4580
Реализиране на идея за бизнес
Фото @: Microsoft

Девет от десетте потенциални предприемачи са сигурни, че всички хора мечтаят само за едно нещо – да им откраднат безценната идея.

Тази нагласа поражда различни страхове, пише в своята книга „Моят пръв бизнес. Как да оцените идеята на проект и своите сили” Джеимс Каан.

Г-н Каан пише за безкрайните диалози, които е водил с изобретателите или стартиращите предприемачи. Повечето разговори се започват по един и същи начин: „Аз имам идея и работя върху нея повече от година. Но, не мога да ви разкажа, защото още не съм извадил патент за нея”.

Понякога става още по-зле, кандидат-бизнесмените започват да вадят от своите портфейли договори за конфиденциалност на информацията – още преди да са разказали за своята идея. Остава само да въздишаме и да се чудим има ли изобщо някой, който би искал да купи това.

Всички тези хора се държат глупаво. Трябва да се прави точно обратното – те трябва да разказват за своята идея на колкото може повече хора и, което е главното, да се стараят да получат конструктивна обратна връзка.

Когато обяснявате същността на своята идея, смята г-н Каан, не питайте събеседника дали той смята идеята за чудесна. По-добре е да помолите събеседника да помисли защо тази идея не може да работи. Това е доста по-полезно. Ако зададете този въпрос на десет души, гарантирано един от тях ще посочи нещо за което никога не сте се замисляли. И тази информация може съществено да повлияе върху крайния резултат.

Авторът на книгата успокоява, че чуждите идеи на практика се крадат много рядко. Процентът на кражбите е толкова малък, че спокойно можете да не му обръщате внимание.

А защо не споделите своята идея при нас в Планета Бизнес - тук?


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.