От karierist 5849
Бизнес планиране
Фото @: Microsoft

Много предприемачи се гмуркат в бизнеса, преди да са напълно планирали своето начинание, и след това се чудят защо бизнесът им не успява. Ако бяха отделили малко време, за да проучат нещата и да напишат бизнес план, те не биха изпаднали в ситуацията, когато изникват неочаквани неприятни изненади в бизнеса.

Когато пишете бизнес план, вие сте принудени да разгледате всеки аспект от бизнеса си и да изложите всички му слаби страни, а това на свой ред ви принуждава да измислите начини за преодоляване на възможните проблеми. И всичко това става, още преди да сте вложили и една стотинка в бизнеса.

Често се среща заблудата, че в началото на бизнеса ви само трябва да имате добър бизнес план, който ще ви осигури първоначалните инвестиции. Да, когато дойде моментът, добрият бизнес план много ще ви помогне да намерите финансиране, но и самият процес на създаването на плана е много важен. Той ще ви даде безценната информация за това как наистина да направите бизнеса си достоен за съществуване.

Бизнес планът не само ще избистри вашите мисли относно бизнеса, но и ще продължава да ви помага да оценявате ефективността на вашите действия, като ги сравнявате с предварителните прогнози. Това е много важно, за да можете навреме да откриете в бизнеса си области, които не работят добре, влияят върху рентабилността на фирмата и забавят нейния растеж.

Все пак, как да напишете ефективен бизнес план?

За съжаление, не можете да изтеглите някакъв готов макет или шаблон на бизнес план и само да го попълнете набързо. Защото всеки конкретен бизнес има различни изисквания. Вашите виждания относно това какъв бизнес искате да изградите могат доста да се отличават от мненията на други предприемачи.

Вероятно, една от най-удачните идеи е да се поставите на мястото на потенциалния инвеститор и да се запитате какво бихте искали да знаете, преди да се решите да инвестирате в нечия идея за бизнес? Това ще ви помогне да погледнете идеята си с други очи и да видите възможните трудности в нейното реализиране.

Най-общо казано, всеки бизнес план трябва да включва следната информация:

1. Уводна част

Трябва кратко и по същество да обобщите съдържанието на плана. Тази част трябва да включва това, което ще прави вашият бизнес, какъв опит имате вие и вашият екип в дадения сектор на икономиката или изобщо в бизнеса, финансовите прогнози, необходимите разходи и финансиране.

Ако използвате вашия план за привличането на външно финансиране, не забравяйте, че има вероятност да бъде прочетена само тази уводна част от бизнес плана, преди да се вземе решение дали да отиде вашият план в кошчето, или да остане за по-подробно разглеждане.

Най-добре е тази част на плана да напишете най-накрая, когато вече сте събрали всички данни за плана и сте подредили мислите си.

2. Конкретни подробности за вашия бизнес

В тази част трябва да обясните по-подробно какъв е вашият бизнес, какво прави, какви са неговите предимства, какво го прави по-различен от други подобни бизнеси, защо клиентите ще купуват вашия продукт или услуга.

3. Анализ на пазара

Трябва да докажете, че в момента на вашия пазар има търсене на тези продукти или услуги, които смятате да произвеждате. Комбинирайте първичните и вторичните изследвания на пазара. С други думи – говорете направо с потенциалните клиенти и намeрeте статистически аналитични данни (в някоя библиотека или в интернет).

Всъщност най-верния отговор ще получите след разговори с потенциалните ви клиенти. Направете необходимите анкетните или устни проучвания и разберете какво те биха искали да видят сред вашите продукти. Ако техните нужди не са удовлетворени от потенциалните ви конкуренти, разберете защо става така.

4. Конкуренти

Ако искате да навлезете на пазар, където нямате конкуренти, – честито! Това на практика се среща извънредно рядко.

Останалата част от вас, тези, които имат конкуренти, трябва да разберат техните силни и слаби страни. Конкурентите ви вече имат свои позиции на пазара и имат конкретни клиенти. Разгледайте техните характеристики, включително характеристиките на предлаганите продукти или услуги, примерни разходи, начини за обслужване на клиенти и т.н.

5. Вашата стратегия за продажби

Обяснете как ще продавате своя продукт или услуга и как ще стигате до крайния потребител. Тук включете своя маркетингов план и обяснете как смятате да генерирате поток от потенциални клиенти, как смятате да разраствате бизнеса си и най-важното - какви печалби очаквате да имате.

Ако имате някакви съществуващи клиенти или поръчки, или имате доказано заинтересовани към вашите продукти страни (имате предварителни договори с тях) – посочете ги в тази част на плана.

6. Вашият опит

Не забравяйте, че ако някой ще инвестира в бизнеса ви, той ще инвестира най-напред във вас или във вашия мениджърски екип. Трябва да убедите потенциалния инвеститор, че имате съответния опит в дадена индустрия или общ бизнес опит. За предпочитане – да притежавате и двете.

Дори и да не търсите инвестиции, трябва да докажете на себе си, че вашият бизнес ще има лидери, които ще гарантират успех.

7. Финансови прогнози

Това е най-важната част на вашия бизнес план, така че трябва да й отделите най-много време. Тук следва подробно да посочите прогнозните стойности на разходите и приходите от дейността и да се докаже, че тя носи печалба. Трябва да включите реалистични прогнози по отношение на продажбите, паричния поток, както и прогнози за печалби и загуби през първите три години от дейността. Приложете подробни анализи и баланси.

Не посочвайте цифри, които да показват много бързо израстване на фирмата и нереално високите печалби. Всеки инвеститор веднага ще забележи, че искате да го заблудите с прекаления си оптимизъм.

Ако въз основа на реалистичните си разчети сте доказали, че размерът на прогнозните приходи успява да покрива прогнозните разходи за дейността – значи бизнесът ви потенциално има добро бъдеще. Но ако това не става, тук е моментът да преразгледате своя бизнес модел или да обмислите някакъв друг вид бизнес.

По-добре е това да го направите сега, отколкото след месеци или години напрегнат труд да разберете, че бизнесът ви не е достатъчно печеливш.

Успех!


11

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.