От karierist 15255
Изготвяне на бизнес план
Фото @: stock.xchng

В предишните части сте се запознали с целта на бизнес плана и с процеса на неговото изготвяне. Остана само да се запознаете със съдържанието на бизнес плана.

Какво трябва да съдържа бизнес планът

Съществуват три основни части на бизнес-плана (БП), които на своя ред могат да бъдат разделени на под-части. Тези части условно наричаме „Кратките изводи”, „Продукт/услуга” и „Цели и стратегия”. Разбира се, че Вие можете (и трябва) да промените тези заглавия в зависимост от конкретното съдържание на Вашия БП. Но, нещата, които са посочени по-долу присъстват в една или друга форма във всеки бизнес-план.

1. Кратките изводи или най-напред се посочва краят

Това е главната част от Вашия бизнес-план (БП). За повечето планове това е единствената част, която наистина ще се чете от инвеститора. След прочитането на «кратките изводи» бизнеспланът или веднага се отхвърля или остава за по-нататъшно разглеждане.

Разбирате колко е важно кратките изводи да бъдат убедителни и да провокират интереса на инвеститора. Този, който чете БП трябва веднага да разбере какви са основните идеи и перспективи на Вашия бизнес и бързо да прецени дали изобщо си струва да си хаби времето да чете целия БП. Следователно, това е мястото да “хванем” и да “омаем” потенциалния читател. За целта трябва да предадете на читателите оптимистичния си поглед върху перспективите за развитието на Вашия бизнес.

Не бъркайте оптимизма с рекламната кампания, основана върху общи приказки, граничещи с дибилизма – “Ний сме най-добрите! Дайте ни парите!”.

Кратките изводи трябва да са предадени с доверителен и спокоен език и да демонстрират Вашата готовност и способност да реализирате идеите си. В рамките на 2-3 страници просто и кратко опишете същността на Вашия бизнес: каква дейност искате да извършвате, с какво вашият продукт (стока или услуга) се отличава от тези на конкурентите и защо продукта Ви ще бъде привлекателен за потенциалните клиенти, какви инвестиции ще изисква реализацията на Вашия проект и какви са очакваните източници за финансирането.

Задължително се посочват в цифри очакваните продажби през следващите 3-5 години, очакван доход, печалба, нивото на рентабилност и сроковете в рамките на които Вие гарантирате, че ще върнете инвестираните във Вашата фирма средства.

Кратките изводи са продукт и същността на бизнес-плана и разбира се, те се поставят в БП след като самият БП вече е изцяло изготвен. Цялостното изготвяне на БП подразбира, че всичките сметки са изчислени, а Вие заедно със своите служители и външните консултанти сте уточнили детайлите на целия проект.

Можете да подготвите два варианта на изводите – конспективен и описателен.

Конспективните изводи са по-стегнати и кратки, защото преповтарят в съкратен вид изводите от всяка част на бизнес-плана.

Предимството на такива кратки изводи е, че те най-лесно се пишат и практически не зависят от литературните способности на авторите на БП. Недостатъкът е прекалено “клиширан” език.

Конспективните изводи обхващат всичките части на БП и ги представляват еднакво съкратено.

Описателните изводи приличат на разказ, който представяте на своя читател. Тук можете с голям драматизъм и тръпка да опишете своя бизнес. Но, трябва да притежавате определени способности, за да предоставите търсената от читателя информация и да го заинтересувате без да преувеличавате нещата и да изглеждате смешно.

Кратките описателни изводи са добри за един бизнес, който е свързан с нови неща. Това може да бъде нова стока, нова пазарна ниша, нова технология и други „нови неща”, изискващи допълнителни разяснения.

Добре е да ползвате описателните изводи, когато Вашият бизнес има някакъв доминиращ елемент, например Вие притежавате уникален патент или в работата си ще привличате някаква знаменита личност – учен, бизнесмен и т.н.

Описателните кратки изводи са добри за фирмите с интересна предистория. По този начин Вие можете да предизвикате емоционален отговор, като ще посочите един-два впечатляващи детайла, свързани с Вашата фирма и да посочите как точно тези детайли ще подпомагат успешното развитие на бизнеса.

Като цяло, кратките описателни изводи имат по-малко части, отколкото конспективните. Най-голямо внимание се отделя върху дейността като цяло и основните моменти. Детайлите се разглеждат много малко.

Последователността, в която се подреждат частите на кратките описателни изводи, е произволна (в конспективните кратки изводи тя отговаря на главите в бизнес-плана). При това, например, можете да описвате същността на Вашия бизнес в три абзаца, а мениджърския екип – само в две изречения. Всичко зависи от това, върху какво искате да акцентирате.

Използването на описателните кратки изводи никак не е задължително. Повечето бизнесмени се спират на конспективните изводи. Най-вече, ако основната концепция на Вашия бизнес е добре разбираема, а пазарът и планираните дейности са достатъчно стандартни. Конспективните кратки изводи постигат целта си и дават на инвеститорите цялата необходима информация.

Забележка: В БП сложете само един от вариантите на кратките изводи: или конспективния или описателния. Другия вариант запазете – той може да Ви потрябва за представянето на бизнесплана Ви пред друг инвеститор.

2. Продуктът – стока или услуга

Тази част на бизнес-плана е основна и това е мястото, където подробно се описва бъдещия продукт (стока или услуга), които искате да предложите на купувача (потребителя на продукта). Тук излагате “основната мисъл” на целия бизнес-план. Изготвяйки тази част на БП следва ясно да отговорите на следните въпроси:

1. Какви потребности трябва да удовлетворява Вашият продукт?

2. Какво по-специално има в него и защо потребителите ще го забелязват сред другите подобни продукти, предлагани от други фирми, защо ще го предпочитат?

3. Защо сте избрали точно този продукт и тази пазарна ниша, с какво точно те са привлекателни за Вас?

4. Какъв е жизненият цикъл на продукта или с други думи, колко скоро той ще остарее?

Верните отговори на първите два въпроса изискват ясно разбиране, какво наистина ще получават купувачите, купувайки продукта. Това е основната част на всяка една стока или услуга. Точното определяне на нещата, които се придобиват от купувача на Вашия продукт, веднага Ви посочва, например, и това как и къде ще се рекламира продукта, как ще се пласира и т.н.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.