От PlanetaBiznes 7620
Ръководител на екипа

Вземането на решения често е свързано със сериозни рискове. В същото време, готовността да поемате отговорност и да избирате верните решения е едно от необходимите условия да имате успех в бизнеса. Да разгледаме основните правила, които ще ви позволят бързо да намирате верните решения и да се предпазвате от грешки.

Ако сте решили да постигнете успех, вземането на решения трябва да стане за вас рутинна всекидневна задача. За съжаление, вземането на решения почти винаги е свързано с риска да изберете грешен вариант за действие.

Ако сте ръководител, на вас със сигурност ви се налага да решавате хиляди задачи всеки ден, в това число и да вземате решения по много сериозни въпроси. Някои от решенията се вземат много бързо и лесно, други ви озадачават и притесняват.

Да разгледаме няколко правила, които ще ви улеснят в този сложен процес и ще ви помогнат максимално бързо да намирате добри решения за всеки проблем.

1. Ясно ограничете кръга на въпросите, по които трябва да вземате решения

Не всички решения трябва да бъдат вашата отговорност и не всички са с еднаква важност за успеха на вашия бизнес и за вашия личен успех.

Най-напред определете проблеми, по които може да вземе решение някой друг (колега, служител), и делегирайте процеса за вземане на решение.

Останалите решенията, които трябва да вземете, ранжирайте в съответствие с набелязаните от вас цели и отделяйте по-голямата част от време за решения, от които пряко зависи вашият успех.

Освен това, учете се да вземате решения, които изцяло съответстват на вашите морални ценности. Ако съсредоточите своето внимание върху своите принципи и в съответствие с тях преразгледате своите цели, ще можете значително да улесните вземането на повечето ви решения. Няма да ви се налага да решавате въпроси, които целят постигането на нещо неотговарящо на вашите принципи.

2. Да вземете решение означава да поемете отговорност

Веднъж питали един човек, който постигнал много в живота си, в какво е тайната на неговия успех? Той отговори: „Аз малко залъгвах себе си. Аз се правих, че отговарям за абсолютно всичко в бизнеса си и имам отговорност за абсолютно всичко, което става в моята фирма“.

Никога не вземайте решения, за които не отговаряте изцяло. Не решавайте вместо другите – вашите бизнес партньори, колеги, клиенти и т.н.

3. Никога не вземайте решения, когато сте стресирани

Понякога се налага да се вземат решения в много стресови ситуации. Глупаво е да се прибързва, когато резултатите от вашето решение могат да имат далечни последствия. Не е разумно да се решава нещо, когато сте раздразнени, ядосани или принудени да избързвате. Вярното решение се взима само когато имате достатъчно време за това.

Не бързайте, отделете си малко време и направете следното:

  • преценете ситуацията, в която се намирате, отчитайки своя опит от миналото и представяйки си как ще се развиват събитията в бъдеще;
  • запознайте се, колкото може по-подробно с всичките факти и материали, които се отнасят към самия проблем и към условията, които са го предизвикали;
  • съхранявайте обективен поглед върху нещата, не правете изводи, докато не анализирате цялата важна за вас информация.
4. Трябва да разполагате с достатъчно информация, за да вземете решение

При това не бива да се стараете да предвидите всички възможни начини за развитие на събитията, като манипулирате наличната информация.

Когато събирате, анализирате и сравнявате информацията, вие със сигурност ще забележите, че част от информацията е по-важна и в по-голяма степен се отнася до проблема, отколкото останалите факти. Една от задължителните способности на всеки ръководител е да умее да разпознава най-съществените факти и да се съсредоточава своето внимание върху това, което се явява най-характерно и важно.

Спазвайте следните препоръки:

  • винаги се опитвайте да намерите тези малочислени факти, които могат да направят по-ясна останалата голяма част от фактите по проблема;
  • подредете цялата информация, с която разполагате от най-важната към най-маловажната;
  • опитайте се да намерите една важна информация, върху която може да бъде основано вашето решение;
  • определете характерните особености на групи информация, които имат пряко отношение към проблема, който разглеждате;
  • определете връзка между всичките елементи на ситуацията.

Търсенето на информация може да продължава до безкрай, но в един момент трябва да спрете да събирате все нови и нови факти. Добрият ръководител разбира, че обикновено няма никаква възможност да бъдат събрани абсолютно всички сведения за един проблем. Следователно, просто трябва да се намери момент, когато трябва да спрете да събирате нова допълнителна информация.

5. Потърсете съвет, преди да вземете решение

Първо, винаги има смисъл предварително да потърсите съвет от хората, върху които пряко влияе вашето решение. Хората не обичат изненади, които се отразяват върху обичайния им живот.

Второ, има смисъл да се питат хората, които биха могли да ви помогнат да реализирате вашето решение.

Трето, потърсете съвет от хората, на които имате доверие и които са постигнали успех в тази дейност, в която търсите решение. Повечето успешни хора с желание ще ви разкажат как те са постъпвали в ситуациите подобни на вашата и ще споделят с вас своето мнение, което може да ви помогне да изберете най-добро решение.

6. Не се бойте да вземате решение

Отказът да решавате нещо – не е начин да се преборите с проблема.

Ако сте преценили цялата информация, с която разполагате, и сте обмислили всички възможни последствия от своето решение – не спирайте и вземете крайното решение.

Единственият начин да не правите грешки е изобщо нищо да не правите. За да се научите да вземате верните решения, трябва вътрешно да бъдете готови за това, че можете да направите грешка и вашата репутация ще пострада.

С времето ще се научите да вземате все по-добри и по-добри решения и ще усетите, че можете да се опирате на своя опит.

7. След като сте взели решение, преминавайте към следващите задачи

След като вече сте взели решение, твърдо спазвайте това, което сте решили, и не се измъчвайте със съмнения.

Погрижете се вашето решение да стане известно на всички хора, които то пряко засяга. Само в този случай ще можете да бъдете сигурни, че вашето решение ще бъде изпълнено с необходимото качество и в планиран срок.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.