От PlanetaBiznes 2412
Цени и ценообразуване при голяма конкуренция
Фото @: stock.xchng

Като цяло, вариантите са само три.

Да намалите цената, без да променяте продукта. Да запазите цените, но да промените продукта. Или без да променяте цената и продукта, да обясните на своите клиенти с какво са добри вашите продукти и защо струват толкова, колкото струват.

1. Анализирайте ценовата политика на конкурентите

Най-напред определете, защо вашият продукт е станал неконкурентоспособен спрямо продуктите на вашите конкуренти.

Анализирайте дейността им, разберете, каква ценова политика имат, какви продукти предлагат, какви технологии за маркетинг използват. Цените и характеристиките на продукцията на конкурентите са ориентир, който ще ви помогне правилно да определите цените на своите продукти.

Не забравяйте за целевата си група.

С помощта на анкетите, запитвания и други инструменти, разберете какво е мнението на крайните потребители за вашите стоки/услуги. След като ще направите изследвания, вероятно, ще се озовете пред избора: да намалите цените или да намерите обяснения в тяхната подкрепа, а възможно ще трябва да направите и двете неща. В първия случай ще трябва да намалите разходите си за производството на продукта, във втория – да покачите качеството на продукта, да намирате нови маркетингови решения и да променяте информационната политика на фирмата.

По време на кризата, когато търсенето намалява, настъпва времето на купувача – точно той определя цените, на които за него е приемливо да купува определени стоки. В условията на голям избор от стоки, потребителите се ориентират на цената, като изискват определено качество. В такава ситуация ще спечелят тези фирми, които продават своите продукти на такава цена, която подкрепя максималната ценност на продукта в очите на купувача.

2. Премахнете недостатъците в своите бизнес процеси

Всеки иска до получи вълшебната пръчица. Но, чудесата не се случват. Трябва сами да се занимавате с бизнеса си, иначе той ще загине. Какво можете да направите за да подобрите цялата дейност на фирмата?

Опишете своите бизнес процеси, за да разберете, как точно работи вашата фирма. Намерете недостатъците и ги отстранете. Основните източници на проблеми са излишните операции и неясната отговорност за определени дейности. Може би технологията на вашата работа вече е остаряла? Привлечете към анализа и оптимизацията на бизнеса други специалисти – екип от специалисти може да забележи повече проблемни моменти, отколкото един човек.

Намерете предимствата на вашия продукт (съществуващи наистина или измислени от вас, по-добре съществуващи), които оправдават в очите на клиентите по-високите цени на вашите продукти. Можете да питате купувачите за какво те харесват продукта ви и после да използвате техните думи. Научете продавачите да поднасят на клиентите си тези предимства и да защитават цената на продукта.

Разпитайте потребителите си в личен неофициален разговор. Разберете, какво те не харесват във вашия продукт и какво биха могли да променят. Отбележете тези моменти, а после реализирайте тези от тях, които имат най-голяма важност в очите на клиентите.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.