От karierist 13304
Кандидатстване за кредит
Фото @: stock.xchng

Добре е да сте подготвени, ако искате да вземете кредит за своята фирма. Намерихме за вас възможно най-добри и подробни съвети, които ще ви помогнат да намерите финансиране за бизнеса си.

Успешният бизнес е добре планиран и добре капитализиран (90% от новите компании обикновено фалират). „Добре капитализиран” означава, че има възможност да получи капитал по всяко време, когато е необходимо. Добрата планираност е първа стъпка към добра капитализация.

У нас функционират различни програми за подпомагане на малкия и средния бизнес:

  • програми на министерства и правителствени агенции (проект JOBS на Министерството на труда и социалните грижи и Програма за развитие на ООН, Гаранционен фонд за микрокредитиране на българското правителство „царски кредити”, "От социални грижи към заетост", ДФ "Земеделие";
  • програми на неправителствени и частни организации (програма за микрофинасиране "Устои", кооперация "Начала", програма "Микрокредитиране" на фондация "Ресурсен център";
  • международни програми (ФАР, САПАРД, Американската агенция за международно развитие);
  • банки;
  • небанковите финансови институции като „Кредитекс” и други

Въпреки наличието обаче на множество източници на финансиране за микро и малкия бизнес като цяло е характерен по-трудният достъп на тези фирми до капиталов ресурс, в сравнение с големите корпорации. Какво трябва да знае един мениджър на микро или малка фирма, когато търси кредит? Какви неписани правила трябва да следва, така че да му бъде отпуснат кредит навреме и при добри условия?

На базата на опита си в кредитирането предимно на микро, малки и средни предприятия, от Кредитекс споделят някои съвети към микро и малкия бизнес:

I. Какво да направите преди да отидете при кредитора?

Основните изисквания при кандидатстване за бизнес кредит са кредитната история и установените взаимоотношения с банки или други кредитори, опит и образование, реалистична стратегия за развитие на дадена бизнес дейност, дори тя да не е написана.

Преди една микро или малка фирма да кандидатства за кредит, би трябвало да си отговори сама на няколко важни въпроса:

1. Колко пари са ми необходими и какво ще правя с тях?

Тук трябват детайли (точни, а не общи!) за всеки лев, взет на лихва. Как ще бъдат усвоени средствата във времето? Най големите проблеми са идвали от неправилна (в повечето случаи недостатъчна) сума и неправилно структуриран кредит.

Особено често срещано е взимането на многобройни потребителски кредити, използвани за инвестиционни нужди – тогава по дефиниция може да се очакват проблеми при изплащането, защото подобно финансиране не отговаря на логиката на бизнеса.

2. Как ще изплащам кредита? Изисква се максимално реалистична, дори по-скоро консервативна преценка на възможностите на бизнеса да генерира достатъчно средства за връщане на парите.

Кредиторите не гледат с добро око на надути, бомбастични прогнози, дори напротив – колкото по-премерена или дори песимистична прогноза представя един потенциален клиент, толкова по-големи са шансовете му да вземе бързо кредит.

3. Направете справка за предишни ваши задължения, ако имате такива

Ако имате кредити, е важно какво ще излезе, когато кредиторът ви направи справка в кредитния регистър. Ако има грешки, помолете финансовата институция да ги поправи. Всеки кредитор се замисля, ако кредитната ви история дотук е куцала, или стане ясно, че приоритизирате някои задължения пред други. Добрата кредитна история ще става изключително важна за по-нататъшната ви способност да ползвате чужди пари на все по-добри условия. Ако случайно кредитната ви история не е чиста, направете всичко възможно да изясните на кредитора си какви са били причините. Не крийте важни подробности – бъдете винаги откровени. Това помага.

4. Ако имате изплатени ипотечни кредити, проверете как стои въпросът с ипотеката

След като сте си изплатили кредита, ипотеката трябва да се „вдигне” чрез подаването на молба от кредитора до съответния публичен регистър. Вдигането на ипотеката обаче след изплащането на кредита не е задължение на кредитора, а трябва да се инициира от клиента.

Затова веднага след като изплатите даден кредит, поискайте от кредитора да „вдигне” ипотеката.

5. Имайте готовност да инвестирате и свои пари

Готовността да участвате в начинанието с ваши лични средства е важно за всеки кредитор. Кредиторите обичат да видят поне 25% лично участие, за да са сигурни, че вие ще имате мотивация да контролирате това, което те финансират. Когато покажете, че сте склонни да рискувате собствени пари заедно с кредитора, тогава и кредиторът ще ви повярва повече – че ще полагате грижа за неговите пари така както за своите.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.

Коментари

статията като цяло е наистина интересна, дори и практически вярна. но....! НЕПРИЛОЖИМА за българският модел
[-рекламата е премахната от модератора-]