От karierist 6178
Купуване на бизнес
Фото @: stock.xchng

Мислите да купите готов бизнес? Съществуват доста мотиви да се купи готов бизнес, а не да се изгражда такъв от нулата. Може би разполагате с пари и бихте искали да имате бизнес, който ще ви дава печалба още от първия ден на неговото придобиване, или искате да разширите влиянието си на пазара, като купите фирмата на своя конкурент?

Често предприемачите виждат в придобиването на готов бизнес един вид гаранция, че ще имат добре функциониращ бизнес, даващ гарантирани печалби. Каквито и да са вашите мотиви за купуването на готов бизнес, трябва да бъдете много внимателни, когато взимате това решение.

Когато разглеждате офертите за продажба на бизнес, най-напред трябва да разберете причината, поради която собственикът продава своя бизнес. Познавайки тези причини, ще можете да направите първоначалните изводи за това дали си струва да купувате този конкретен бизнес. Основните причини за продажба на бизнес са следните:

 • Собственикът на бизнес се отървава от активите несвързани с водещата дейност на фирмата. Възможно е да се продава бизнес, който не е основен за предприемача. Той иска да освободи паричните средства и своите сили, за да ги съсредоточи върху основната част на своя бизнес.
 • Собственикът продава бизнес, защото се мести да живее на друго място (друг град или друга държава), и не може да премести бизнеса си по-близо към новото си местоживеене.
 • Бизнесменът е изморен, загубил интерес към бизнеса си или е започнал нов, по-перспективен и интересен за него проект, който изисква допълнителни средства и време.
 • Бизнесът се продава в момента на максималното си развитие, когато носи добра печалба. За такъв бизнес обикновено се иска максимална цена. Този вид предложения се срещат рядко.
 • Бизнесът се продава, защото има ниска доходност или дори работи на загуба, защото има много конкуренти, пазарът намалява или се появяват и активно се развиват продукти или услуги „заместващи” тези, произвеждани от фирмата. Бизнесът има недостиг на оборотни средства за своето развитие. Това е най-често срещаната причина за продажба на бизнес.

След като сте определили причината, поради която се продава бизнес, можете да вземете първоначалното решение дали конкретното предложение ви е интересно, или не. За да вземете крайното решение за покупка, следва детайлно да изучите фирмата, като обръщате внимание върху следните въпроси:

 • Точна информация за условията на продажбата – информационен меморандум, който се предоставя от собственика или от неговия законен представител.
 • Запознайте се с оценката на имуществото на фирмата. На първоначален етап е достатъчно само да се запознаете с оценката от независим експерт, поканен от собственика на фирмата (ако той е канил външен експерт). След това, ако предложението за продажбата ви е заинтересовало сериозно, поканете свой външен експерт за оценка или изберете заедно с продавача независима фирма за оценка на бизнеса. Важно е да знаете, че оценката на стойността на бизнеса се провежда към определена дата – важно е да няма голям период от време между датата на оценката и датата, когато потенциалният купувач се запознава с нея. Минаването на само един месец след оценката може да не гарантира достоверността на резултатите.
 • Проведете юридическа експертиза на документите. Важно е всичко – договори за наем на помещения и оборудване, трудови договори, договори с доставчици и клиенти, наличие на кредитни и други финансови задължения.
 • Поискайте информация за състоянието на плащанията на данъци и осигуровки.
 • Разберете каква е структурата на управлението на фирмата, структура на персонала, технологии за работа.
 • Проведете инвентаризация на имуществото, което се продава в рамките на бизнеса. Инвентаризацията е добре да се прави от купувача.
 • Отделете специално внимание на одита на счетоводната дейност. Добре е това да се направи дори преди да се прави цялата оценка на бизнеса. Проверете за наличие на скрити задължения и някакви счетоводни манипулации (те са възможни дори при пълното спазване на счетоводното законодателство). Уверете се в наличието на всички важни първични счетоводни документи.
 • Запознайте се с вътрешната отчетност на фирмата. Желателно е да видите реалните (вътрешните) отчети за финансовата и стопанска дейност на бизнеса.

Процесът на вземането на решение за закупуване на бизнес не е бърз. Той отнема от един до няколко месеца. Трябва да се отнасяте с внимание към своето решение, да проверите всичко няколко пъти, да не оставяте неизяснени за себе си неща, защото, след като купите бизнес, няма да можете да го върнете обратно. Не се притеснявайте да задавате всякакви въпроси на продавача на бизнес – дори по желанието му да ви отговаря, ще можете да направите определени изводи за това дали да купувате даден бизнес, или не.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.