От PlanetaBiznes 13867
Финансиране за европроект
Фото @: stock.xchng

Финансиране на проекти: Да приемем, че вече сте се ориентирали коя е вашата оперативна програма, проверили сте, че сте допустим бенефициент, имате конкретен проект и стигате до етапа попълване на формуляра. Не си мислете, че това е най-лесната част. Тъкмо напротив, точно тук трябва да се внимава изключително много, тъй като дори и най-прекрасната идея може да бъде представена по неатрактивен начин. И естествено не забравяйте, че като всяко нещо и тук има доста тънкости.

Добрата новина е, че ще ви разкрием част от тях.

Формулярът

Преди да започнете да попълвате, хвърлете едно око на т. нар чеклист. Той ще ви помага през цялото време, защото на него е посочено не само как, но и какви допълнителни документи трябва да си набавите. Когато приключите с всяка една секция от формуляра или с нещо друго, отметнете го в чеклиста. Проверете и колко точки ви носи всяко едно от нещата, които отбелязвате.

Понякога е важно просто да впишете нещо в някоя графа, отколкото да я оставяте празна.

Никога обаче не стартирайте попълването на формуляра от първите му страници, където трябва да направите резюме на проектопредложението си и на кандидата, т.е. да се представите. Принципът е да оставяте общите части за най-накрая. Те се попълват и най-лесно и коректно, ако вече сте отбелязали останалите детайли. Това ще ви спести впускането в излишни подробности, а и за попълването им ще e необходимо само да се върнете към някои от вече описаните неща.

Ако трябва да направите подробни описания, например на машините, които притежавате, оставете ги като приложения. Така е по-лесно и подредено и за самия оценител. По същия начин постъпете и с бюджета за изпълнение на проекта.

Думите

Като всеки писан текст и тук е важно как представяте проекта. Така например, ако трябва да говорите за компанията си, хвалете се, но умерено и критично. Наблегнете на това, че имате добри резултати по отношение на производство и продажби, но и че всъщност имате нужда от инвестиционна подкрепа за конкретната цел на схемата.

Навсякъде във формуляра, където описанието на проекта позволява, покажете, че се съобразявате с хоризонталните политики на ЕС, свързани с равнопоставеност по полов или етнически признак. Например акцентирайте, че във фирмата ви служителите са 50/50% мъже и жени, че ще назначите по равен брой служители от двата пола или пък че някой от новите ви служители ще бъде от малцинство.

Отбележете и неща, които показват, че проектът ще опазва околната среда и ще доведе до намаляване на разходите на енергия.

Цифрите

Когато трябва да опишете фирмата си и пазарната среда, в която работи, задължително се позовавайте на национални, регионални и браншови проучвания. Това дава тежест и показва, че наистина познавате пазарната обстановка. Когато попълвате бюджета за реализиране на проекта, трябва да се съобразите с минималната и максималната сума, която се отпуска по програмата. Това означава, че понякога може някои разходи да се раздуят леко, за да влезете в долната граница, и обратно.

Във всички случаи предвидете малко по-високи разходи по всяко от перата, тъй като те може да бъдат повлияни от инфлацията. Все пак вие описвате вашия проект няколко месеца преди старта на повикването за дадената оперативна програма, а освен това, докато приключи набирането на предложения, извърши се оценката и се сключи договор с управляващия орган, ще мине доста време, като се има предвид забавянето, което е характерно към момента.

Повишаването на разходите е най-силно осезаемо тогава, когато трябва да се закупи оборудване, като за целта трябва да се организира обществена поръчка или търг. Това отново става в един бъдещ период, когато дори и предварителните оферти, които сте набрали към момента, може коренно да се променят.

Консултантът

Ако наемате консултант, който да ви помогне с писането на проекта, непременно трябва да сте нащрек за няколко неща. Първо, трябва да имате предвид, че не сте единственият клиент на консултантската компания (обратното няма да говори много добре за нея). В повечето случаи това означава, че там проектите се пишат на конвейер. Използва се един и същ формуляр, документите се попълват и подвързват по един и същ начин. Разликата е само в наименованието на фирмата, от името на която консултантът подава проекта, както и в някои по-специфични графи, където трябва да се попълват детайли за компанията, и др.

Всички тези прилики се забелязват от оценителите и обикновено не са голям плюс за кандидата. Ако изберете консултант, това невинаги може да се контролира, но поне можете да се опитате. Следете неговата работа и знайте какво е вписано в проекта. Задължително впишете своите координати за обратна връзка, а не тези на консултанта.

Обратното не е забранено, но като се има предвид, че в консултантската фирма проектите са много, всяко последващо обаждане може и да го затрудни с отговора на конкретен въпрос. Това, че към различни проекти има едни и същи лица за контакти, прави впечатление и на оценителите, а то невинаги е добро.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.