От karierist 6256

Джей Абрахам, един от най-скъпоплатените маркетингови консултанти в света, казва: „Това е най-бързия и най-лесния път на света, за да създадете състояние ... и, ако на мен би ми се налагало да избера само един начин да правя пари, то бих избрал този”.

Маркетингът на съвместното предприятие, е когато една фирма, имаща готов списък с купувачи, препоръчва на своя списък продукти или услуги на друга фирма. Печалбата, която се получава от използването на списъка с клиенти, се използва от двете фирми съвместно.

Това се базира върху едно правило в бизнеса – „Хората предпочитат да купуват от този, на когото имат доверие”. Най-ценния актив на Вашия бизнес са отношенията с Вашите клиенти. Този актив не може да бъде измерен в долари, но от това ценността му не намалява. Ако търсите начин за засилване на своя бизнес, този актив струва колкото чисто злато.

Представете си, че взимате под наем списък с имената и адресите у брокера на списъците. Вие подробно планирате своето бизнес-предложение и подготвяте продажното писмо, съдържащо Вашето предложение/оферта. Вашата кампания минава успешно и довежда 1-3% отговори на Вашето предложение. Това е много ефективен отговор при преките продажби на стоки по поща, но с помощта на този процент отговорили, Вие можете да направите пари, но можете и да не направите.

В много от случаите Вие няма да получите значителна печалба от първата продажба на клиента. Печалбите ще си правите при повторните продажби, когато клиентът се връща към Вас. Много предприемачи фактически ежемесечно губят пари на всяка направена продажба. Те са готови да губят ежемесечно пари от 10000 клиенти, за да направят печалба от повторните продажби.

Използването на предложенията-препоръки, може напълно да промени посочените цифри. Съвместното предприятие, в този случай, може да бъде организирано от собственика на списъка (с адресите на клиенти на фирмата) и някаква производствена фирма. В този случай собственик на списъка препоръчва продукт на производствената фирма на своите клиенти.

Печалбата от направените по този начин продажби се дели между двете фирми. Всичко, което трябва да направи собственика на списъка е да изпрати на своите клиенти препоръка - да напише за предимствата на продукта или услугата и за това, колко е ценно да ги притежавате.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.