От karierist 12231

Информационните продукти са идеални за бизнес, който можете да правите в интернет. Те лесно се произвеждат и се предоставят на клиенти. Вие можете да се наслаждавате на доходи без големи финансови разходи, защото купувачите не плащат за нещо материално, а за ценната информация, която носи Вашият продукт.

Повечето хора мислят, че "информацията в интернет" са само книгите и информационните съобщения. Но ние ще говорим за продукт “информация” и ще видите колко универсален може да бъде този пазар. Бихте могли да произвеждате софтуер, видео и аудио-материали, информационни бюлетини, сайтове с платен достъп и друго. Границите на този бизнес можете да определите само Вие.

Всички видове информационни продукти могат да бъдат създадени от Вашето хоби, Вашите интереси и опита Ви. Винаги ще се намери някой, който ще иска да научи за Вашия опит.

Може би се питате, как да създадете нещо, което биха искали да разберат хората? Има решение за този проблем. Ако сте намерили пазар, където се търси определен продукт, направете интервю със специалист в тази област и после можете да продадете интервюто. Повечето експерти няма да искат голямо заплащане, а и интервюто може да стане по телефона.

Ако наистина притежавате знания, които хората биха искали да купят, тогава можете сами да произвеждате информация.

Бизнес №31. Книги

Те са известен информационен продукт, но много хора само при мисълта колко усилия изисква създаването на една книга, веднага се отказват изобщо да се занимават с информационен бизнес.

Най-големият недостатък в случая е времето, което изисква създаването на една книга от началото до края. Предимството е в широките възможности за разпространение на книги.

Най-новата версия е електронната книга. Публикацията на такава книга става много бързо, като се използва специализирания софтуер. Време се изисква само при производството на самия продукт.

Бизнес №32. Съобщения

Те са значително по-кратки от книгите. По-дълги съобщения се правят, когато се обсъждат темите, които непрекъснато се променят, като например, съобщенията на тема “интернет-маркетинг”. По-кратките съобщения се изготвят, когато се обсъждат някакви всекидневни теми.

Съобщенията се явяват много добро безплатно допълнение или "премия", която можете да прилагате към платените продукти или услуги.

Съобщенията, както и книгите, могат да бъдат предоставяни както на хартиен, така и на технически носител.

Бизнес №33. Курсове

Ако предоставяте информационен продукт, който дава указания как да се постигнат определени резултати в някаква дейност, можете да помислете продуктът Ви да има форма на учебен курс. Курсът може да бъде във вид на книга, видео, указания, съобщения или нещо друго или всичко заедно.

Вашият курс може да съдържа конкретни точни указания и стъпки, в това число планове, мостри и др. Такива курсове могат да струват доста скъпо.

Добър курс може да се направи, например, ако изготвите видео-запис на някакъв семинар.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.