От karierist 2100
Пет начина да накарате вашия екип успешно да работи заедно
Фото @: stock.xchng

Как да накарате своите служители заедно да работят по-добре, отколкото всеки по-отделно? Мотивирайте своят персонал за добра работа в екип.

1. Използвайте силните страни на всеки член на екипа

Помогнете на членовете на вашия екип да открият своите силни страни и след това намерете начини те да ги използват за успеха на работата на целия екип. Помислете за управлението на своите служители като за управление на силните страни на всеки с цел да се постигне най-добър резултат.

Всеки от нас има уникални силни страни. Откриването на силните страни на хората и насърчаването те да ги използват стимулира производителността и доказано засилва заинтересоваността на човека в работата, която върши. Това е така, защото когато ние използваме нашите вродени способности, ние работим без усилие и се зареждаме с енергия и сигурност. Този ефект по-силно се усеща при работата в екип, защото всеки се чувства на мястото си, гордее се с успешната работа, която върши и е готов да бъде по-търпелив към другите.

2. Създавайте положителна атмосфера на работната среда

Проучванията извършени във Великобритания през последните 10 години убедително доказват, че добра работна атмосфера значително покачва производителността на екипа.

Проучванията са установили, че качеството на изпълнението на някаква работа пряко зависи от съотношението на положителните и отрицателните моменти в работната среда за всеки конкретен човек. Интересно е, че при оценката, която служителят дава на своята работна среда, той трябва да има и положителни, и отрицателни коментари, като най-малко това съотношение трябва да бъде 3 към 1.

Истинската магия се случва, когато съотношението на положителните и отрицателните коментари за работната среда става 6 към 1. Тогава хората се чувстват много по-добре и са способни да мислят по-добре, да бъдат креативни и отворени за работа с други хора. Освен това, хората стават по-склонни да участват с идеи и да не се отказват, когато идеите им не се приемат веднага от другите членове на екипа.

Ползата от позитивната работна среда е и в това, че членовете на екипа действат по-успешно в своите области и добре синхронизират своята работа с работата на своите колеги.

3. Изграждайте добри емоционални връзки в екипа

Екипите често са изградени от хора с различни умения и опит, които по различен начин гледат на света. Това може да доведе до търкания и конфликти. Но в същото време, на по-дълбоко психологическо ниво, задължително има област в която членовете на екипа приличат – това е областта на основните човешки ценности.

За да изградите добра емоционална връзка в екип от различни хора, накарайте ги искрено да споделят своите чувства за работата, която вършат. Всеки чувства по-близък човека, на когото може да сподели моменти на гордост от своята работа или моменти на постижения и успех или да разкажи за това, как успешно върши нещо, от което се гордее и което означава много за него.

В тези моменти хората изразяват своите лични ценности и чувства по ясен начин, който веднага можете да видите и чуете. Ако слушате внимателно хората с които работите, със сигурност ще откриете, че те споделят своите емоции и ще можете да ги видите в различна светлина.

Най-силната връзка на емоционално ниво се изгражда в момента, когато слушателят споделя и разбира емоцията на човека и му отвръща, когато се замисля: „Какъв чудесен човек! С какви чудесни хора работя тук!”

4. Стимулирайте движението на екипа, не ги оставяйте да се застояват

Всеки екип може да изпадне в положение, когато повтаря един и същи модел на действие ден след ден, година след година. Когато това се случва, хората престават да се слушат един друг, защото мислят, че „са го чували и преди”. Хората престават да говорят ценни неща и да дават някакви нови идеи, защото никой вече не ги слуша. Дори и да кажем нещо ново в такава ситуация, хората по инерция няма да го забележат.

За да помогнете на хората си да започнат да слушат един друг и да внасят нови позитивни неща в работата си, трябва да ги накарате да задават въпроси, изискващи отговор, при който човек трябва да се замисли, преди да отговори. Трябва да стимулирате хората да задават въпроси за нови неща и да дават отговори, които не са били казани преди.

Много е важно да задавате въпроси, изискващи да се приложи въображението на човека, например „Ако направим това утре, какъв ефект върху клиента би имало това на следващия ден?” или „Какво по-различно ще се случи, ако решим този проблем?”.

Понякога за да раздвижете екипа си е достатъчно само да ги накарате да станат от работното си място и да извършат нещо прави или да ги преместите за кратко в друго помещение, за да извършат някоя дейност. Всяка лека промяна може да предизвика много по-динамична работа на мисълта, а оттам и по-висока производителност.

Раздвижването на екипа, съчетано с позитивна работна среда, създава благоприятни възможности хората да изказват нови идеи и мисли, които остава само да съберете и да обмислите.

5. Изграждайте хубаво бъдеще в трудна ситуация

Когато в екипа има криза на мотивацията или морала, това най-често е свързано с липсата на надежда. Липсата на надежда, че нещата ще се променят към по-добро, липсата на вярата в екипа, липсата на надежда или вяра, че в този екип всеки член има възможност да постигне нещо за своето лично развитие.

Надеждата и оптимизмът са два големи мотиватора за работа, както и гаранцията за това, че екипът остава сплотен. Във всяка на пръв поглед безнадеждна ситуация трябва да се поражда надежда.

Най-добрия подход в трудна ситуация е да се открият положителни моменти в дадената ситуация, да се потърсят скрити полезни ресурси и силните страни на всеки член на екипа, а след това да си представим бъдеще въз основата на използването на тези открити възможности. Тъй като хората по природа са оптимисти, те започват да имат определена надежда за успешното разрешаване на ситуацията. Това от своя страна поражда мотивация за работа в трудна ситуация.

С помощта на методите, описани по-горе, ще можете да поддържате екипа си по-сплотен и да го накарате да работи наистина страхотно.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.