СИЛНИ ПРОДАЖБИ
ПРЕЗ СЛАБИЯ СЕЗОН

[ практически тренинг ]
Ръководство за спасяване на
вашия бизнес през слабия сезон

Какво ще научите в "Силни продажби през слабия сезон"?

По време на тренинга вие стъпка по стъпка ще изградите собствена стратегия за работа, която ще ви позволява да привличате повече клиенти, да продавате повече и да получавате по-голяма печалба от бизнеса си дори през "слабите" сезони.

Специфика на различни видове сезонност
- точно определяне на сезонност и моменти за специално внимание
- основни бизнес показатели
- правилно определяне на периоди за слаб, силен и междинен сезон
- различни начини на планиране на продажбите в сезонния бизнес
- задължителни действия през всеки период за максимизиране на продажбите

Основни бизнес стратегии през слабия сезон
- успешни стратегии за максимизиране на печалба в сезонния бизнес
- над 20 бизнес стратегии през слабия сезон за диверсификация на рискове, намаляване на разходи и увеличаване на оборота

Подготовка за слабия сезон: Сезонен маркетинг
- пълен цикъл на сезонни колебания, какво се случва във всеки момент от цикъла
- как да определите какви точно действия са най-ефективни за повече продажби във всеки месец от годината
- универсални маркетингови инструменти
- стимулиране на отложени продажби
- маркетинг календар
- цели на вашия маркетинг - какви действия ви носят нови клиенти и нови продажби

Подготовка за слабия сезон: Асортимент, персонал, клиентска база
- разделяне на продуктови групи спрямо сезонния цикъл
- източници на подходящ асортимент
- правилна подготовка на персонала
- наемане, инструктиране, мотивация, контрол на персонал в сезонния бизнес
- работа с клиентска база - събиране, активиране, "докосвания"

По време на слабия сезон: Продажби и персонал
- основни цели на продажбите, монетизиране, конверсия
- действия през слабия сезон, които стимулират продажбите
- правилен оффер (предложение към клиенти, които стимулира покупките)
- емоционални продажби
- допълващи продукти, апселл, кроссел и други начини гарантирано да направите продажба
- работещи стратегии за продажби по време на слабия сезон
- действия на персонала през слабия сезон - скриптове, привличане на клиенти, работа с клиентска база, "разузнаване" и др.

По време на слабия сезон: Клиенти, "докосвания", маркетинг през слабия сезон
- "Принцип на скакалеца"
- задържане на клиенти през слабия сезон
- намиране на нови клиенти през слабия сезон
- система за "докосвания" - защо, как, колко често, по какъв начин, план
- упрешен маркетинг - какво трябва да правите след излизане от силния сезон, по време на слабия сезон и преди силния сезон

След слабия сезон: Анализ, системност, подготовка
- правилен анализ на изминалия сезон
- анализ на асортимента, на продажбите, на персонала анализ, на привличането на клиенти, на клиентската база, на партньори
- системност
- подготовка за силния сезон

Развитие на бизнеса
- какъв е вашият бизнес модел?
- цикъл на живота на фирмата
- 4 етапа на развитие на бизнеса
- тайм-мениджмънт и математика

Специфика на покачване на продажби в сезонния бизнес
- в търговията на дребно
- в сферата на услугите
- на B2B пазара

Конкретни примери от практика. Помощни материали, които можете веднага да използвате на практика.

За кого е подходящ този тренинг?

"Силни продажби през слабия сезон" има исключително практическа насоченост.
Този практикум е подходящ за вас, ако сте:
- собственик или ръководител на малка или средна фирма със сезонна дейност
- специалист направление "продажби" и "маркетинг" на сезонни продукти или услуги

Какво получавате?

6-месечен онлайн достъп до видео записи на тренинга с обща продължителност от 13 часа и 21 мин. Вие можете стъпка по стъпка да гледате и слушате тренинга, сидейки пред компютъра си в удобно за вас време.

Задания за самостоятелна работа, които ви помагат на практика да приложете в бизнеса си стратегии и инструменти, които научавате в тренинга.

Допълнителни материали, които можете веднага да изтеглите или да гледате. Те ще ви помогнат много бързо самостоятелно да започнете да прилагате на практика наученото.

Машина за клиенти

Автори и водещи на тренинга

В този тренинга двамата треньори са споделили своят дългогодишен уникален опит за работа с малки и средни фирми, имащи сезонен бизнес.
Двамата експерти подкрепят практическия начин на действие и го предпочитат пред предаването на абстрактни теоретични знания. Те са "играещи треньори" - прилагат успешните методики на практика в своя бизнес и в бизнеса на своите клиенти.

Оксана Лалова

Предприемач, икономист, експерт в областта на систематизацията на маркетинг и продажби в малък и среден бизнес. Собственик на консултантска фирма "Евро Адвайзър" ЕООД. Бизнес консултант. Автор на методики в областта на маркетинга и продажбите, автор на курсове и тренинги, книги и статии.

Даниил Дукат

Бизнес консултант, коуч. Собственик и управител на консултанска фирма „Дукат Консулт“ ЕООД.
Работи в областта на увеличаване на продажбите и привличане на клиенти за малък и среден бизнес, автор на тренинги, курсове и семинари.

Поръчка

78.00

STANDART

 • 1.1. Специфика на различни видове сезонност*
  - точно определяне на сезонност и моменти за специално внимание
  - основни бизнес показатели
  - правилно определяне на периоди за слаб, силен и междинен сезон
  - различни начини на планиране на продажбите в сезонния бизнес
  - задължителни действия през всеки период за максимизиране на продажбите

  1.2. Основни бизнес стратегии през слабия сезон*
  - успешни стратегии за максимизиране на печалбите в сезонния бизнес
  - над 20 бизнес стратегии през слабия сезон за диверсификация на рискове,
  намаляване на разходи и увеличаване на оборота

  2.1. Подготовка за слабия сезон: Сезонен маркетинг*
  - пълен цикъл на сезонни колебания, какво се случва във всеки момент от цикъла
  - как да определите какви точно действия са най-ефективни за повече продажби във всеки месец от годината
  - универсални маркетингови инструменти
  - стимулиране на отложени продажби
  - маркетинг календар
  - цели на вашия маркетинг - какви действия ви носят нови клиенти и нови продажби

  2.2. Подготовка за слабия сезон: Асортимент, персонал, клиентска база*
  - разделяне на продуктови групи спрямо сезонен цикъл*
  - източници на подходящ асортимент
  - правилна подготовка на персонала
  - наемане, инструктиране, мотивация, контрол на персонал в сезонния бизнес
  - работа с клиентска база - събиране, активиране, "докосвания"

  3.1. По време на слабия сезон: Продажби и персонал*
  - основни цели на продажбите, монетизиране, конверсия
  - действия през слабия сезон, които стимулират продажбите
  - правилен оффер (предложение към клиенти, които стимулират покупките)
  - емоционални продажби
  - допълващи продукти, апселл, кроссел и други начини гарантирано да направим продажби
  - работещи стратегии за продажби по време на слабия сезон
  - действия на персонала през слабия сезон - скриптове, привличане на клиенти, работа с клиентска база, "разузнаване" и др.

  3.2. По време на слабия сезон: Клиенти, "докосвания", маркетинг през слабия сезон*
  - "Принцип на скакалеца"
  - задържане на клиенти през слабия сезон
  - намиране на нови клиенти през слабия сезон
  - система за "докосвания" - защо, как, колко често, по какъв начин, план
  - упрешен маркетинг - какво трябва да правите след излизане от
  силния сезон, по време на слабия сезон и преди силния сезон

  4.1. След слабия сезон: Анализ, системност, подготовка*
  - правилен анализ на изминалия сезон
  - анализ на асортимента
  - анализ на продажбите
  - анализ на персонала
  - анализ на привличането на клиенти
  - клиентската база
  - партньори
  - системност
  - подготовка за силния сезон

  4.2. Развитие на бизнеса*
  - какъв е вашият бизнес модел?
  - цикъл на живота на фирмата
  - 4 етапа на развитие на бизнеса
  - Тайм-мениджмънт и математика

  5.1. Специфика на ритейла*
  5.2. Специфика на услугите*
  5.3. Специфика на В2В*
 • Бонус 1. Видео "Намиране на нови идеи и направления на бизнес"

  Бонус 2. Таблица за изчисляване на основни бизнес показатели


 • * онлайн достъп до видео записи с продължителност
  общо 13 часа 21 мин.

Гаранции

Ние даваме 100% гаранция за този продукт!
Ако в рамките на един месец след покупката вие сметнете, че нашите методики не ви вършат работа, ние ще ви върнем парите.

Можете да продавате повече дори през "слабия" сезон!

По статистика за повечето бизнеси в България най-тежките месеци са януари/февруари и юли/август – зимния и летния слаб сезон.

Точно тогава особено силно се усеща нуждата за повече продажби, повече клиенти, повече стабилност.

Много бизнеси фалират и затварят точно след поредния слаб сезон.

КАКВО ВСЪЩНОСТ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРЕЗ СЛАБИЯ СЕЗОН?

Да стискаме зъби и да чакаме нещата да се оправят през силния сезон? Ами ако не успеем да достискаме?

За да решим какъв-то и да е проблем, първо трябва да разгледаме защо всъщност е възникнал.

Да разгледаме основните причини за не-добри резултати през слабия сезон:

 • Традиционно отпускане след силния сезон
 • Безрезервна вяра в оправданието „слаб сезон – какво да направим“
 • Пасивна система за продажби
 • Продажби като черна кутия
 • Слаба ефективност на търговския персонал
 • Липса/неефективност на система за привличане на клиенти
 • Липса на управление на продажби
 • Никаква работа със съществуващи клиенти
 • Липса на бизнес-статистика
 • И много други…

Как да премахнем тези причини от нашият бизнес?

Какво трябва да направим за да можем да се чувстваме достатъчно спокойно за бизнеса ни през слабия сезон?

Елементарно, Уотсън – трябва да се подготвим за слабия сезон!

Присъединявайте се!

Малко отзиви след нашите тренинги

Благодаря ви, съветите ви ми бяха много полезни! В Машина за клиенти мислех, че съм научила много, но през последните дни осъзнах колко още има за учене.

Поднасяте информацията по лесно достъпен и смилаем начин и ви желая още повече клиенти за напред!

Таня Матева
Фотограф на свободна практика.

Благодаря Ви много! Всичко което ни показахте ни научихте ще ни е от голяма полза. Не съм участвал досега в по-добър тренинг. От Вас научих повече, отколкото от всички прочетени книги досега.

Благодаря Ви още веднъж и успех в личния Ви бизнес! Успех и на всички участници в тренинга!

Ивайло Евтимов
Собственик на "МиМ Трейд 12" гр. Варна. Дистрибутор на консумативи за автомобили - масла, греси, над 7 вида антифриз. Автосервизно обслужване.

Искам да благодаря на Оксана и Даниил. С това обучение се поставят широки и стабилни основи за един успешен бизнес.

Съветите са практически и са базирани на реален опит. Прави се неусетно психологически анализ на всички участници в бизнеса и продажбите. Осмисленото прилагане на наученото води до контролирано израстване. Остава да сме фокусирани и постоянни.

Тодор Кичуков
Консултации и изготвяне на цялостни решения в областта на Data Warehouse and Business Intelligence.

Уважаеми Оксана и Даниил, благодаря ви много за тренинга. За мен е изключително полезен, защото ми помага да погледна по различен начин на моя бизнес, да променя и систематизирам по-добре работата си по привличане и удовлетворяване на клиентите и ми даде много нови идеи и примери как да ги приложа.

Хубаво е че ви има, Оксана и Даниил. Вие ни помагате да поставим бизнеса си на солидни основи, давате ни практични и работещи принципи за да го изградим по най-добрия начин, така че да ни носи максимални печалби и удовлетворение. Благодаря Ви!

Янко Георгиев
Собственик на "Стил калор ЕООД" гр.Благоевград. Строителна компания, която се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на газови, отопителни и соларни системи, ВиК и Ел. инсталации.

Благодаря много за това, което предоставихте като информация! Лично аз се нуждаех от система за привличане на клиенти и съм много доволен, че получих такава.

Много ми допада формата на обучение, както и интересните задачи, които поставихте. С предишния си начин на мислене не бих ги осмислил, нито пък приложил. Задачите ми оказха влияние, промениха подхода ми и ме накараха да се задълбоча, което ми беше необходимо.

Ивайло Добрев
Собственик на "СКЕМО ЕООД". Климатична и отоплителна техника - продажба, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на качествена климатична техника и изграждане на отплителни инсталации с термопомпи и слънчеви колектори.

Независимо дали е стартиращ или действащ бизнеса, тренинга може да помогне за изграждането или доизграждането на една добра и стабилна основа на системата за привличане на клиенти и да даде отговор на доста въпроси, които собственика може да е пропуснал да си зададе. Неща, от които всеки бизнес има нужда.

Борис Бачев
Финансов консултант. Иновативни начини за инвестиране и спестяване на пари, достъпен за хора от средната класа.

Не зная как точно мога да формулирам това, което получих от Оксана и Даниил за изминалата седмица…. Като малко предистория искам да спомена, че за 5 години, в които развивам фирмата си, никога и по никакъв начин не съм правила съзнателно всички тези неща, които разгледахме на уебинара до момента. До сега бях действала някак интуитивно – реклама, клиенти, връзки и контакти, конкуренция, ценообразуване…без никакви познания. Нещата си „тръгнаха като по вода“, без изобщо да обмислям всичко това, още от първия месец, от както реших да се захвана с такава дейност. Никой не ми е помагал, нямам познати или колеги, които да са запознати с маркетинга и рекламата, за да ме напътстват по пътя ми. Всички тук работят на принципа, на който и аз бях- налучкване на верния път, а при грешка - смяна на посоката и отново налучкване.

Никога не съм си давала сметка колко ми струва един клиент, колко действително печеля от него….Клиентите ми са много, не съм правила аватари и оффери никога, защото не се е налагало а и дори не съм знаела, че съществува подобно нещо….

И въпреки всичко, мога да си призная, че винаги нещо и някъде в организацията и планирането на дейността ми някъде куца. Имах нужда от това, някой да види и да ми каже къде съм!? Уж нещата вървяха, а печалбата бе минимална – клиенти много, а всъщност стоях на едно място.

Започнах да търся хора с познания, но в чужда страна е невероятно трудно и невъзможно скъпо, а и чуждия език винаги е някаква бариера. Насочих се към българските специалисти, макар да бях убедена, че аз работя при условия за правене на бизнес, коренно различни от тези, които са в България. Четох много – книги, в интернет. Член съм на доста сайтове, следя къде и какво се дава като информация….но до този момент нямах никакъв напредък в това, което исках да получа.

Докато не попаднах на Планета Бизнес и съобщението за безплатния „Машина за клиенти“ уебинар. И така, след като не губех нищо, реших да опитам. Сега наистина мога да твърдя, че се е налагало точно това– професионалисти да ми покажат посоката – кое е правилно и кое е грешно. Всички примери, упражнения, бонуси и информация ще ми бъдат безкрайно ценни и необходими, за да мога да вървя напред в бизнеса и да се опитам да бъда достоен конкурент на местните фирми, но по правилния начин! Погледнах на неща, които до сега смятах за незначителни и ненужни като на нещо, в което се крие успеха, а за него няма разлика къде се намираш, стига да знаеш какво правиш и как да го направиш.

Блгодаря ви, Оксана и Даниил за цялото отделено от вас време, за търпението, с което отговаряте на всички наши въпроси, за знанията и опита, за примерите от практиката ви, които споделяте с нас!

И всичко това стана възможно на съвсем нормални цени. Това е голям стимул за хора като мен, които искат да постигнат повече и да се чувстват удовлетворени от това, което правят.

Мисля, че след приключване на двете седмици, в които имам удоволствието да бъда с вас, ще бъда много по-уверена по пътя, по който съм тръгнала и искам да продължа!

Елица Кръстева
Собственик на "Hovena" Nederland, Hoveniersbedrijf. Градинарска фирма с 5 годишен опит на територията на Холандия. Ние предлагаме целогодишна грижа за Вашата градина – проектиране, изграждане, реиновация, цялостна сезонна поддръжка на частни и фирмени градини, паркове и междублокови пространства.

Скъпи колеги и треньори, Оксана ни помоли да дадем обратна връзка за впечатленията си от тренинга до момента.

За мен това е повече от обратна връзка , за мен е лично и ако го прочетете до край, ще разберете защо. Обръщам се най-вече към колегите си, за да споделя не толкова впечатления, а опит .

Всичко, за което говорим последните дни – събиране база данни на клиенти, използването и, измерване ефективността на канали , измерване ефективността на ключови думи, стойността на всеки нов клиент, МС на всеки редовен клиент, експерименти със знайни и незнайни канали и носители, включително и такива, каквито никой не е правил още - това съм го правила.

Статистиката, ежедневното попълване на всякакви таблици –това е много полезно. Аз отчитам дори такива неща колко ми струва едно работно място на минута- т.е., ако мястото не е заето от клиент, аз всяка минута губех по 0.50-0.75 лв, в зависимост от департмента ....представете си как на всяка минута изхвърляте по 50 стотинки през вратата. А сега го умножете по броя на работните места. Това боли.

Всичко, което казват треньорите за попълването на таблици и изчисления е много важно и наистина страшно улеснява и ежедневната оперативна работа, и стратегическото планиране. Но това е без значение , ако не са направени правилно първите стъпки , през които ни преведоха , а именно, ако няма ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА.

МОЯТА ПРЕПОРЪКА КЪМ КОЛЕГИТЕ: НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ!

„Предполагам„ - това е най-скъпата дума която някога съм научила и за този урок съм похарчила шестцифрена сума в реални BGN.

Това, което получаваме като ноу хау в този тренинг, заедно със съпътстващите помощни материали – изключително полезно и много улеснява целия процес. Самата аз съм правила лично всичките си протоколи за работа, процедури, алгоритми, скриптове , таблици и форми и знам какво време и труд коства това , особено за човек като мен, който не обича проучване, статистика и математика.

ЗА СЕБЕ СИ - ще ми се това да се беше случило преди 3-4 години. Ако тогава някой ми беше предложил такъв практически тренинг, за който съм платила по-малко от 500 лева, представете си какво можех да направя със шестцифрена сума за инвестиране, целия си къртовски труд и лични качества + отлично обучени практикуващи терапевти.

Моята оценка за тренинга е много висока , именно защото я гледам и оценявам през очите на опита, и то много скъп опит.

Лили Симеонова
Партньор-собственик на марка "Body Maker Expert". Салон за специализирани услуги за комплексно ремоделиране на тялото - комбинирани процедури за ударно отслабване и корекция на проблемни зони, стягане и оформяне на мускулатурата с EMS фитнес тренировки с личен треньор.

Често задавани въпроси


КАК МОГА ДА ПЛАТЯ?


Най-напред трябва да направите поръчка, като кликнете върху съответния бутон във формата за поръчките. Ще ви бъде предложено да изберете начин за плащане на поръчката. Имате няколко възможности:

1. Плащане по банков път. В този случай веднага ще получите данни за вносната бележка, с която да направите плащане чрез банка. Тук има две възможности
- да отидете до най-удобната за вас банка и да платите на каса
- или, ако използвате електронно банкиране, да извършите плащане чрез вашата електронна банка.

2. Плащане чрез Epay.bg. Тази опция предлага три варианта на плащане:
- да платите с банкова карта или чрез микросметка (трябва да имате регистрация в epay.bg);
- да платите в брой на касата на Epay (има над 200 офиса в страната, не се изисква регистрация);
- да платите чрез банкомат (не се изисква регистрация).

След като изберете този начин на плащане, ще бъдете препратени към сайта на Epay.bg, където ще получите всички необходими указания.

Всички цени се обръщат от лева в евро по курса на Европейската Банка в момента на плащането.
Ако искате да платите чрез PayPal като юридическо лице, молим предварително да се свържете с нас.

След като направите поръчка, имате 3 дни да извършите плащането. След този период поръчката се анулира и вие няма да можете да използвате преференциални цени.


ИЗДАВАТЕ ЛИ ФАКТУРИ?

Да, ние издаваме фактури. Продавача на този продукт е "Евро Адвайзър" ЕООД.
Обърнете внимание, че фактурата се издава на лицето, извършило плащане към нас. Затова, ако искате фактурата да бъде издадена на името на вашата фирма, плащането трябва да бъде извършено от името на фирмата, а не от вашето име като частно лице.


КАКВО МИ ТРЯБВА ЗА ДА ГЛЕДАМ ЗАПИСИТЕ?

След като извършите плащането, ще ви бъде открит достъпа до всичките записи, които се намират в затворена част на сайта Планета Бизнес.
Достъпа до видео ще имате в рамките на следващите 6 месеца. Ще можете по всяко време да влизате в сайта и да гледате всичките записи.
Допълнителните материали, ако има такива, ще бъдат достъпни за изтегляне веднага след като ще получите достъп до тренинга.
Не трябва да притежавате никакви специални умения за работа в интернет, за да гледате и слушате уебинарите. Трябва само да имате достъп към интернет и слушалки или колонки за да чувате звука.
Подробни инструкции ще ви изпратим на електронна поща. Ако все пак ще ви останат някакви технически въпроси, по всяко време можете да пишите в техническата поддръжка на сайта - ние със сигурност ще ви помогнем.


КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ИСКАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ?

Винаги можете да задавате своите въпроси на Оксана Лалова чрез нашата страница във Facebook.
Ако вашият случай е по-специален и искате да получите индивидуална консултация, пишете на Оксана Лалова чрез формата ни за обратна връзка.


КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ИМАМ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА?

След като получите достъпа към продукта, ние ще ви изпратим подробни инструкции къде да се обръщате в случай на проблеми.
Междувременно, винаги можете да ни пишете чрез формата ни за обратна връзка или да изпратете съобщение на страницата ни във Facebook.


ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?


Пишете ни чрез формата ни за обратна връзка или изпратете съобщение на страницата ни във Facebook. Ние задължително ще ви отговорим!

Готови ли сте да продавате повече?

Направи поръчка