От sanita 13673
източници за финансиране на малък бизнес
Фото @: stock.xchng

Не е лесно да се намери финансиране за бизнес. Най-трудна е тази задача за млад, стартиращ бизнес. Кредитните средства за бизнес могат да се търсят в няколко направления. Всяко направление има своите предимства и недостатъци. Вие трябва да отчетете нюансите и да изберете най-изгодния за вас източник за външно финансиране.

Обикновено, ако за стартирането на бизнес не се изискват много средства, предприемачът се старае да използва само собствени средства или взема пари на заем от роднини или приятели. Но, когато проектът изисква големи финансови вложения в оборудване, машини или недвижими имоти, то често необходимите суми са значително по-големи от тези, с които разполага предприемачът. В тези случаи се налага да се взема заем, кредит.

Кредитните средства за бизнес могат да се търсят в няколко направления. Всяко направление има своите предимства и недостатъци. Вие трябва да отчетете нюансите и да изберете най-изгодния за вас източник за външно финансиране.

Средства от външни инвеститори

Финансовите средства за дейността могат да бъдат намерени от външни инвеститори. Ако имате добра идея за бизнес, винаги можете да потърсите инвеститор, който е готов да вложи пари в млад или начинаещ бизнес.

Такива инвеститори не се намират лесно, защото рядко афишират себе си открито, но винаги можете да се обърнете към бизнес кръговете, където потенциално може да има хора, готови да инвестират в чужд бизнес. Можете да се обърнете към търговско-промишлената палата, бизнес ангелите, да разпитате познати бизнесмени, да обявите желанието си да намерите инвеститор за ваша идея за бизнес в тематичните сайтове в интернет.

Практиката показва, че в 80 на сто от случаите предприемачите намират външен инвеститор чрез своите познати и приятели или чрез връзките, намерени чрез професионалните бизнес съобщества.

Предимството на този вид източник на инвестиране е в това, че влаганите от външния инвеститор средства вие получавате не като кредит (със съответния процент), а като чисто инвестиране в дейността. Инвеститорът разделя с вас всички рискове от бизнеса и ако вашата бизнес идея не е удачна и бизнесът не върви, на вас няма да ви се налага да връщате инвестираните в бизнеса ви суми.

Недостатъкът на този източник за инвестиране е, че трябва да предадете дялова част от бизнеса си на инвеститора. При това, ако инвеститорът изцяло финансира стартирането на бизнес, а вие участвате само със своята идея и пряко участие, не можете да очаквате за себе си по-голям от 30-40% дял във фирмата.

Субсидии по програми

В България има доста програми за начинаещи и млади предприемачи, които предлагат субсидии и грантове за стартирането на собствен бизнес. Освен това, можете да участвате в подобни програми, предлагащи директно финансиране от структурите на Европейския съюз.

Финансирането, което се предлага по различните програми, може да ви осигури средства, както за стартирането на бизнес, така и за други бизнес цели – например, за наемане и задържане на необходимия персонал, за иновационни дейности и др.

Най-положителният момент от използването на финансиране по програми е това, че средствата в повечето случаи се предоставят напълно безвъзмездно.

Отрицателните страни са: процедурите за кандидатстването често са тромави и дълги, в повечето от случаите документацията не е лесна за попълване за човек без опит в кандидатстването за финансиране по програма. Освен това, сумите, които можете да получите чрез програма, обикновено са ограничени и не винаги са достатъчни за целите на вашия бизнес. Друг недостатък на този вид финансиране на бизнес е необходимостта редовно да предоставяте отчети за усвояването на средства в специални отделни формуляри, за попълването на които вие и вашите счетоводители трябва да отделяте време.

Банково кредитиране

Това е най-разпространеният начин да се получи финансиране за бизнес. Повечето развити бизнеси активно използват този източник на финансиране на дейността, но за млад бизнес получаването на банков кредит е сложен процес.

Положителната страна на банковото кредитиране е това, че след като получите кредит, можете да се разпореждате с него в рамките на своя бизнес напълно свободно, по ваша преценка. Вие съхранявате пълна независимост в своите действия.

Отрицателните страни са доста повече. Както вече сме посочили, получаването на кредит от банка за млад бизнес не е лесно. В повечето от случаите банковият кредит се предоставя срещу ипотека на някакво имущество или друг вид залог. Също така не е лесно да се намери банка, предлагаща кредитиране на млад малък бизнес и при това предлагаща достатъчно ниски лихви по кредита.

Често за намирането на подходящ кредит е по-удачно да се възползвате от услугите на посредник – кредитен брокер, който да намери подходящи за вас предложения и да подготви необходимата документация. Услугите на кредитните брокери се заплащат – като процент от сумата на получавания кредит.

Съществува още един потенциален риск при използването на банкови кредити – при неспазването на сроковете за изплащане на лихвите и главницата или в случай на невъзможност да връщате получения заем, рискувате да загубите ипотекираното или заложено имущество, или дори да останете длъжни на банката.

Финансиране от клиенти

Този вид финансиране е подходящ, когато планирате да започнете или вече имате малък бизнес, не изискващ голямо финансиране на настоящия етап. Същността на „финансирането от клиенти” е да продавате продукт или услуга, които реално още не са произведени, т.е. да взимате авансово плащане на цялата сума или част от сумата за продукти или услуги. Получените финансови средства се влагат в производството или организирането на дейността на фирмата.

Положителната страна на този вид придобиване на средства е в това, че вашите клиенти на практика инвестират във вашия бизнес и вие можете да разполагате с парите по ваше усмотрение. Това е един от начините да започнете бизнес от нулата, без да влагате собствени финансови средства.

Недостатъкът на този вид инвестиране е, че поемате голям риск да осигурите това, което вече е закупено и платено от вашите клиенти. Трябва да сте добре подготвени веднага след получаването на средствата, за да можете успешно да ги усвоите.

Съществуват и други източници за намиране на финансови средства за дейността: например, да предложите собствени акции, облигации и др. Но, това е по-специфичен начин за финансиране, който не се използва при малък бизнес.

Отчетете положителните и отрицателните страни на всеки вид финансиране на бизнес, които сме посочили, и изберете оптимална стратегия за себе си. Най-ефективното решение ще бъде, ако изберете няколко източника за финансиране на своя бизнес, като ще балансирате максимално изгодно за вас съотношението между размера и целта на получените финансови средства и печалбата за вас и вашия бизнес.

Успех!


Експерт по систематизацията на маркетинг и продажби. Помага на предприемачите да вкарат ред в своя бизнес.

29

Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.

Коментари

Защо гореизброените не вървят в БГ в общият случай:
1. Средства от външни инвеститори - в момента в БГ инвеститорите дават пари само за "иновативни" идеи. IoT, AI, BitCoin...
Ако имате добра идея, но тя не презентира някое от горе-изброените - няма пари. Това се казва или брутално в очите ви, когато говорите с някой инвеститор или го разбирате в последствие след 10-тия опит.
Жалко е, колко изватрена и негъвкава е станала бизнес средата, да робува на стереотипи, вместо да обмисля индивидулано всяка идея!

2. Субсидии по програми - другата голяма болка на България. Като оставим настрана, че над 60% от европарите се разграбват от "наши хора" и от оставащите можете да се възползвате само , ако развивате:
- фермерство;
- кожарство;
- гъбарство; ...
Ако сте извън играрния бизнес, забравете за европрограми. По-добре пуснете фиш за тотото - шансът е по-голям!

3. Банково кредитиране - банките в България отпускат кредит на фирми, само ако фирмата е работила (успешно?!) 3 години. За фирми съществували под 3 години - няма заеми :) До тук с банково финансиране за стартиращи бизнеси!

4. Финансиране от клиенти - неприложимо за всички видове бизнеси и най-важното твърде иновативно за начина на мислене в България. Повечето хора няма да ти дадат пари в замяна на обещания. Не че не го праят - но по-голям шанс имаш да излъжеш баба да ти хвърли парите си през балкона, вместо да ги инвестира в идеята ти. С две думи - българска работа!

Така че, питам аз, реално как човек може да се финансира в България?