От karierist 13509
Мисия, визия и цели на фирмата
Фото @: stock.xchng

“Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии.” По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на фирмата, която е създал и управлява и дали неговите служители, клиенти и контрагенти ги знаят и подкрепят. Но дали наистина е така?

Основната цел на анализа на дейността, който разработихме до момента, беше именно да разберем:

Знаем ли в каква посока вървим?
Какъв е нашият пазар и кои са ни клиентите?
Как е организирана дейността ни?
Стабилни ли сме финансово?
Подкрепят ли ни организацията на дейността ни, служителите, контрагентите и клиентите?
Имаме ли потенциал да растем?

Пример за визия, мисия, цели и задачи

Таксиметрова компания

Визия:

да бъдем безспорен лидер в осигуряването на модерна, съпоставима с водещите държави в ЕС, услуга в областта на таксиметровия превоз, използвайки постиженията на модерните технологии. Да бъдем най-разпознаваната компания в България в областта на таксиметровите услуги.

Мисия:

Да осигурим на клиентите надеждна, комфортна, бърза и приятна услуга на ясна и приемлива цена. Да осигурим максимални улеснения за клиентите си чрез използване на най-модерните технологии. Да предоставяме услуга, която да ни направи вашия предпочитан спътник в пътуванията и пътешествията.

Цели:

осигуряване на нови автомобили; създаване и развитие на интегрирана система на управление на мрежата (радиовръзка, таксуващи апарати, GPS сис-тема, идентифициране на клиентите), осигуряване на дългосрочни договори с корпоративни клиенти; създаване на brand recognition сред високата и средната класа.

Ако горното описание на бизнес ви напомня дейността и развитието на една от таксиметровите компании в България – това показва, че при наличие на ясна визия, мисия и цели, мениджмънтът на една компания може да постигне и най-амбициозните си виждания.

На къде да развиваме нашия потенциал?

Отговорът на този въпрос трябва да можем да дадем в нашата Стратегия (визия, мисия, цели и задачи) и да представим детайлно в бизнес плана – “настолната книга” на всеки ръководител и всеки бизнес.

И така, помолих предприемачът да ми разкаже накратко за дейността си. Оказа се, че за десетте години от създаването на фирмата два пъти е бил пред банкрут и за да оцелее е променил веднъж опаковката и пласментната си политика и веднъж е инвестирал значителни средства в нова производствена линия. Моят разговор с него беше във връзка с получаването на нов инвестиционен кредит, който този път трябваше да послужи, за да развие производството си спрямо новите изисквания на българското законодателство и предстоящите промени във връзка с влизане на България в Европейския съюз. За съжаление, производствената линия, в която е инвестирал преди четири години, няма да може да се използва при новата технология, която трябва да се въведе. Сега производството ще е осъвременено и с много по-голяма производителност. А ако имаше ясна стратегия преди четири години?

Продължихме разговора…

- Какво ще правите с увеличената продукция и имате ли пазар за реализация на по-големите количества?

- За продукта не сме мислили, а пазари ще се намерят, те и сега ни търсят и не можем да отговорим на всички поръчки. А и нали влизаме в ЕС.

- Изследвали ли сте конкуренцията от ЕС, предвидили ли сте освен технологията какви други инвестиции трябва да направите, за да се отличи вашият продукт?

- Имаме идеи, но още ги обмисляме.

- А как тогава знаете каква инвестиция да направите, какъв кредит да вземете, какъв ресурс да отделите, кои специалисти да привлечете? И какво ще правите след пет години, а след седем години?


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.