От karierist 2170

Въпрос:

Здравейте, Обръщам се към Вас със следния въпрос: Мой приятел от Чехия има фирма за производство на дограма и би искал да наеме работници от България (да отидат да работят в Чехия). Можете ли да ме упътите кой би могъл да ми обясни какъв е редът за изпращане на работници в Чехия и кой може да подбере хора? Предварително благодаря.

С уважение Асен М.


Уважаеми Асен,

Доколкото разбираме достъпната от официални източници информация, процедурата трябва да бъде следната: Първо приятелят Ви трябва да се обърне към държавната служба по заетостта – поделение по адресната регистрация на фирмата му. Сайтът на Националната служба по заетостта на Чешката Република е: portal.mpsv.cz

А на тази страница можете да Видите адресите на местните служби по заетостта. Там приятелят Ви трябва да получи консултация за необходимите документи, които трябва да предостави на чешките власти, за да могат българските работници да работят легално в неговата фирма.

Всяка държава има закони и правила, предпазващи вътрешният трудов пазар на страната, затова вероятно е да се изисква всеки български работник да получи разрешително за работа в Чехия. Освен това, има вероятност, че на някои от работните места с предимство трябва да се наемат граждани на съответната държава или работниците трябва да притежават някакви специални дипломи и сертификати, позволяващи извършването на съответната дейност и т.н. След като приятелят Ви уточни тези подробности и няма пречки да наеме българските работници, той трябва да Ви даде пълномощия да представлявате фирмата му в България.

След това имате две възможности да търсите работниците: сам да организирате конкурс (да осигурите обяви, място за провеждане на конкурса и т.н.) или да се обърнете към някоя от посредническите фирми (срещу съответно заплащане).

Добре е да предвидите договорите за работа да бъдат подписани от българските работници още в България.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.