От karierist 2711
Защо бившите мениджъри рядко създават успешен бизнес?
Фото @: stock.xchng

Начинът на мислене е един вид гледна точка, с която човекът гледа на света. Той се проявява в действията и в поведението на човека.

Ние не можем със сигурност да знаем какво мисли един човек, но можем да видим как той го прави (или не го прави). От действията на човека личи какви мисли са го подбудили към едни или други действия.

Да разгледаме някои начини на мислене, характерни за собственика на бизнес и за мениджъра:

1. Положението спрямо бизнеса

Собственикът се намира извън и над бизнеса. Той не е вързан към конкретно предприятие или фирма – той дори може да има няколко напълно различни бизнеси.

В същото време, наемния мениджър се намира вътре в бизнеса. В това число и топ мениджърът. Той е неотменна част от конкретната фирма.

2. Отношението към парите в бизнеса

Собственикът приема от бизнеса си и печалби, и загуби, а наемният ръководител е готов да приеме само печалбите. Рисковете остават само за собственика.

Всеки наемен ръководител с удоволствие ще получава процент от печалба на фирмата. Но той никога няма да се съгласи да покрива загубите на фирмата в случай на неуспех. Той разчита, че ще получи някакво възнаграждение при всяко положение, а загубите ще остават изцяло за сметката на бизнеса, т.е. за сметка на собственика.

3. Роля в бизнеса

Собственикът на бизнес започва да работи преди бизнесът да бъде създаден. Наемният мениджър работи само след като бизнесът вече функционира.

Бизнесът първо трябва да се измисли, това е едно от задълженията на предприемача. Никъде няма обяви от рода на „търсим собственик на бизнес, печалбата е гарантирана”. Предприемачът поема цялата отговорност да създаде нов бизнес: какъв ще бъде бизнес моделът, кои ще бъдат клиентите, от какво ще се печели и много други неща. След като бизнесът вече е измислен и създаден, в него се появяват работни места за наемните мениджъри. Те идват когато вече всичко е уредено – собственикът вече е обмислил работното място и задълженията и казва на мениджъра точно как и какво трябва да прави.

4. Ръководство на бизнес

Собственикът или трябва да бъде добър ръководител, или трябва да има добър ръководител в екипа си. Всеки бизнес се основава върху определена социална основа – той е създаден от хората, за хората и в него работят хора. Хората са основния актив на всеки бизнес. Това са клиенти, сътрудници, ръководители, партньори и т.н. Затова един собственик на бизнес трябва:

  • или сам да бъде ръководител
  • или да бъде член на партньорски екип, който има ръководител,
  • или да наема добри ръководители, да ги задържа, да ги стимулира да работят и да управлява тяхната дейност.

Собственикът има избор. Наемният мениджър трябва само да бъде добър ръководител – в противен случай ще го изгонят.

Човекът, който дълго време е ръководил някакъв бизнес често мисли, че би могъл лесно да се справи със собствен бизнес. Но за предприемачите ръководството на бизнес е само една и то не много голяма част от целия процес на функционирането на бизнес. Според мениджърите управлението е основната част на бизнеса, защото те най-добре познават тази част и са се занимавали само с това. Когато бившия ръководител става предприемач, той по инерция обръща по-голямо внимание и насочва основните си усилия към един бизнес процес – управлението, подминавайки другите, често по-важни бизнесът процеси. Като резултат бизнесът бързо загива.

Вие смятате ли, че е възможно бивш мениджър да направи успешен бизнес? Ние се съмняваме в това.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.

Коментари

Здравейте,
Също така много добър работник не става и за управител. Много често се бърка от собствениците и назначават или много доверен но некъдърен близък, или много сръчен дългогодишен работник, но не можещ да мисли в переспектива - за управител (па макар и на "баничарница".
От тук е и положението ни в България, двете по-горни причини ни пречат от десетилетия.
Поздрави